Местна власт

Въпреки нарушението на закона областният не върна отчета за бюджета на Баните

Решение № 218 на Общински съвет – Баните, с което бе приет отчетът за бюджета за 2016 г. на общината, влезе в сила, въпреки че бе прието при явното незачитане на Закона за публичните финанси. Областният управител Недялко Славов не е упражнил контрол за законосъобразност на Общинския съвет и не е върнал решението за ново обсъждане.

ОбС – Баните, разгледа отчета на кмета Милен Белчев за изпълнението на бюджета през 2016 г. на заседанието си на 12 юни. Още първият съветник, който взема думата – бившият кмет Райчо Данаилов (АБВ), казва, че не е проведено обществено обсъждане на отчета. След него Беро Ириков (ДСБ) прави процедурно предложение да бъде отложено обсъждането на отчета, тъй като в противен случай ще нарушат закона и цитира чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, според който преди да бъде внесен в Общинския съвет отчетът се подлага на обществено обсъждане. Вместо да се съобразят със закона, общинските съветници гласуват дали да го спазят. С 3 гласа „за”, 5 „против” и 1 „въздържал се” не приемат предложението на Ириков. „При това положение най-вероятно областният управител ще върне решението за изпълнението на бюджета, поради това, че не е минала процедурата съгласно закона“ – предрича след гласуването Ириков. Възразява му Зорка Димитрова (ГЕРБ), която казва: „Досега никога не е имало обществено обсъждане, не ги е връщал.“ „Винаги има първи път“ – отвръща на репликата Ириков. „Господин Ириков е прав, съгласно Закона за публичните финанси е така.“ – заключава Райчо Данаилов – председател на комисията по бюджет и финанси.

По този начин общинските съветници в Баните с ясно съзнание, че нарушават закона, приемат решение № 218. Нещо повече, те демонстративно не го зачитат. А областният управител остава безмълвен. На въпрос на „Отзвук“ вчера защо не е върнал решението на ОбС – Баните, след като е взето в нарушение на закона, Славов заяви: „Нямам практика да връщам отчети на бюджети“.

Според чл. 45 от Закона за местното самоуправление областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Чрез връщането им се дава възможност на самия съвет да коригира своите актове, когато те страдат от порок, който ги прави незаконосъобразни. Законът за публичните финанси (чл. 140) е определил срок, в който общинските съвети приемат отчета за изпълнението на приходите и разходите по бюджета за предходната година. И той е „не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.“ И областният управител, и Общинският съвет са имали 3 месеца, в които да се коригират. Вместо това те демонстрираха незачитане на правото, каквото не подхожда на органи на местната и държавната власт. Още повече, че тези нарушения са свързани с публичността и гражданския контрол върху дейността им. А това без съмнение руши както правовия ред, така и доверието в институциите.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close