Местна власт

В областната управа пак ще обсъждат цените на водата и бизнес плана на ВиК

Областният управител Недялко Славов вчера е свикал общото събрание на Асоциацията по ВиК (АВиК) в Смолянска област, на което наново ще бъде предложен за одобрение бизнес планът на „ВиК“ ЕООД – Смолян за периода 2017 – 2021 г. Събранието е насрочено за 10.08.2017 г. от 14:00 ч.

Бизнес планът на „ВиК“ – Смолян, бе разгледан на общото събрание на АВиК на 20 октомври, миналата година и не е бил одобрен, тъй като не е получил гласовете на три четвърти от асоциацията, както е по закон. През ноември в областната администрация е бил съставен втори протокол, в който, за да се постигне мнозинство от три четвърти, е било записано, че кметът на Смолян Николай Мелемов е гласувал „за“ бизнес плана, въпреки че той не е участвал в гласуването. Документът с невярно съдържание е бил изпратен в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която го взема предвид при одобрението на новите цени на водата, влезнали в сила от 1 май т. г.

Поредица от публикации на „Отзвук“ по темата през май и юни т. г. предизвикаха скандал, девинци поискаха да се отделят от „ВиК“ – Смолян заради скока на цената на водата. Кметът на Смолян Николай Мелемов, който половин година бе „ни чул, ни видял, ни разбрал“ какво се е случило в областната управа, заяви публично, че не е гласувал „за“ бизнес плана. А областният управител Недялко Славов през юни т. г. заяви, че подписал нов (трети – б. а.) протокол от въпросното събрание на АВиК, проведено на 20.10.2016 г. Този път с решението, че бизнес планът на „ВиК“ не се приема.

В бизнес плана на ВиК е предвидено ежегодно увеличение на водата в периода 2017 – 2021. От 1 май т. г. само за довеждане нейната цена е 1.51 лева за кубик, с отвеждане и пречистване на отпадни води (там, където има пречиствателни станции) е 2.26 лв. Догодина според този бизнес план тя ще е 2,31 лв., през 2019 г. – 2.43, през 2020 г. – 2,52 лв., а през 2021 – 2.65 лв.

Advertisement
Back to top button
Close