НОВИНИ

В Баните приеха отчета за бюджета без обществено обсъждане

Общинските съветници в Баните приеха отчета на бюджета за 2016 година без да е бил подложен на обществено обсъждане, каквато е разпоредбата на чл. 140 от Закона за публичните финанси. Знаейки, че нарушават закона, но смятайки, че областният управител може и да не върне решението като незаконосъобразно, защото и минали години било така. Председателят на Общинския съвет Велин Фиданов даде най-напред думата на бившия кмет и настоящ общински съветник Райчо Данаилов в качеството му на председател на комисията по бюджет и финанси. Становището на комисията е да подкрепим този отчет, заяви Данаилов. След това се обърна към Фиданов със забележка, че отчетът не е минал на публично обсъждане, а това е негово задължение като председател на ОбС. „Да отложим разглеждането на отчета, докато не се извърви процедурата. Влизаме в противоречие със законоустановената норма на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси“, предупреди Беро Ириков от ДСБ. Неговото предложение обаче не бе прието, като против гласуваха съветниците от ГЕРБ и АБВ. По всяка вероятност областният управител ще върне решението, заяви Ириков. „Досега не е имало обществено обсъждане, не ги е връщал“, опонира му съветничката от ГЕРБ Зорка Димитрова. Беро Ириков е прав, отбеляза Данаилов. „Вече е предложена тази докладна, трябваше на комисиите това да бъде обсъдено, а не сега. Нека преминем към гласуване и каквото стане, стане.“ – отвърна Димитрова. След което отчетът бе приет с гласовете на Атанас Кандуров, Зорка Димитрова и Стоянка Чонева от ГЕРБ, Райчо Данаилов и Емил Димитров от АБВ и Севдалин Хъшенов от БСП. Против Гласуваха Беро Ириков, Велин Фиданов и Румен Фиданов.

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close
Close