МНЕНИЯ

Университетски град ли е Смолян?

Ще ми се недвусмислено да мога да потвърдя, че със своите филиали на висши учебни заведения Смолян е град, в който може да се получи стойностно висше образование.
Учителският институт, в който от преди повече от петдесет години се формират учителски кадри, е учебно заведение, доказало себе си. В него са придобили професионални знания голяма част от настоящите и пенсионираните учители на територията на областта, а и много кадри от всички краища на страната. Вече доста години институтът е филиал на Пловдивския университет.

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

От по-скорошни времена в Смолян има още два филиала на висши учебни заведения – Физико-технологичен факултет към Пловдивския университет и на Варненския свободен университет. За нивото на подготовката във Физико-технологичния факултет не мога да дам някакво становище, но за филиала на Варненския свободен университет имам своите опасения, натъквайки се на два-три фрапиращи случая.

Преди време водих гост от чужбина на Момчилова крепост. Моят гост, макар и с акцент, говори почти перфектен български език – живял е 18 години в България и тук е завършил средно и висше образование. Човекът прояви любопитство и се поинтересува какво е завършило момичето, което посрещаше и упътваше посетителите, с очакването, че е историк или археолог. Оказа се, че уредничката е завършила Варненския университет – специалност „Национална сигурност”. Моят гост искаше да си изясни какво значи национална сигурност – не е ли полицейска академия и какво работят хората, завършили тази специалност. Това притежателката на диплома за висше образование по специалността не можа да изясни. При друг случай човек с диплома за завършена специалност „Международни икономически отношения” се оказа, че не знае никакъв чужд език. Незнанието на езици от дипломиран специалист по международни отношения според моите разбирания е недопустимо.

В смолянския филиал на Варненския свободен университет има и специалност „Строително инженерство”. На среща с ръководството на университета и представители на бизнеса в града неотдавна присъствах като представител на Камарата на архитектите. Още тогава изразих съмнение в подготовката във ВСУ и помолих представителите на университета да ми представят поне един завършил инженер, на който да възложа да проектира един гараж, и който да изчисли конструкцията, да начертае кофражните и арматурните планове. Отговорено ми беше, че тези инженери няма да проектират. Е, със сигурност те не могат да четат и чертежи!

Нямам никакви предубеждения към учебното заведение, но в момента в града на много места бяха разлепени реклами, призоваващи младежите да постъпят в това учебно заведение. В плакатите е поместен пълен списък на специалностите. Та в този списък съществуват и две строителни – „Архитектура, строителство и геодезия” като една специалност и „Водоснабдяване и канализация” като втора строителна специалност.
Ръководството на това учебното заведение наясно ли е, че в София има УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, в който и архитектурата, и строителството, и геодезията са отделни факултети с по няколко специалности, които се изучават в продължение на 10 семестъра, за архитектурата – 11. Водоснабдяването и канализацията е една от специалностите в хидротехническия факултет. В смолянското висше учебно заведение всичко, което се изучава в УАСГ, е събрано в една специалност със същото наименование. Не знам и в града да има хабилитирани лица, които да преподават такава материя – специалисти, с които и натрупалите стаж в бранша да можем да се консултираме за новостите в строителството.

Мили младежи, кандидат-студенти, искам да ви предупредя, че във филиала на Варненския университет – Смолян, няма да станете нито архитекти, нито строителни инженери, нито геодезисти. За компресираната програма и нивото на преподаване можете да направите съпоставка с другите висши строителни училища и да преценете сами!
Арх. Антон Иванов

Advertisement
Back to top button
Close
Close