Темида

Ученици от Девин, Борино и Доспат посетиха Военния съд в София

Ученици от Девин, Борино и Доспат посетиха Военния съд в София. Те бяха любезно посрещнати в седалището на съда на бул. „Витоша“ № 2.

Изборът на учениците да посетят Софийския военен съд е продиктуван от иновативното му участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, както и желанието им за обогатяване познанията относно статута, структурата и функциите на военното правораздаване в Република България, формиране на правна грамотност и култура, постигане на по-висока степен на информираност и разбираемост от подрастващите към специализираното правосъдие, както и  повишаване на доверието в съдебната власт.

Учениците и техните преподаватели от СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Димитър Благоев“ – Доспат и СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Борино, бяха посрещнати и приветствани от съдия Лидия Евлогиева. С информационен тур по време на инициативата младежите научиха изключително интересни факти за историята на монолитната сградата – забележителната архитектурата, строежа, безупречното художествено оформление – над 70 фигурални композиции и релефи от бронз на българският художник и скулптор Любомир Далчев, стъклописите на забележителния художник Иван Пенков, бронзовите лъвове на входа на  Съдебната палата – дело на скулптора Величко Минеков, известен с монументалната си пластика. Вълнение и респект у подрастващите предизвикаха поставените надписи на латински и български език: „Правосъдието е основа на държавата. Нека се подчиняваме на законите, за да бъдем свободни. Справедливостта трябва се съблюдава във всичко, а особено в правосъдието!“

В Тържествената зала № 15 на Съдебната палата учениците обогатиха знанията си със лекционен курс за специализираното правосъдие и спецификата на военното правораздаване. Надградиха познанията си за структурата на съдебната система в страната, мястото и ролята на военните съдилища, уредени  нормативно с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.  Научиха, че Софийският военен съд е с 140-годишна история, материална база и кадрова обезпеченост, изградил, доказал и утвърдил своята ефективност и компетентност. Създаден е и функционира в синхрон с националните правни процедури и международни принципи, а разглеждането на делата във военните съдилища е публично и съдебният процес пред военен съд се подчинява на общите принципи на наказателния процес – равнопоставеност на страните, състезателност, установяване на обективната истина.

Посещението на учениците  от училищата партньори на Районния съд в Девин завърши в края на работния ден със заявка за бъдещи съвместни дейности. Засиленият им интерес и присъствие бе доказателство, че Софийския военен съд успешно е провокирал вниманието им към правната материя и юридическата наука, както е обогатил тяхната представа за работа на българските магистрати, защото формулата за справяне с най-важните предизвикателства в обществото ни е да сме в постоянна комуникация и да работим заедно с институционалните ни партньори и училища за утвърждаване авторитета на правораздавателната ни система.

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
Back to top button
Close
Close
Close