Advertisement
НОВИНИ

„Титан“ се опита да остави Мадан без кошове за боклук

Бързата намеса на полицията спря незаконните действия на сметосъбиращата фирма

Полицията в Мадан спря опита на сметосъбиращата фирма „Титан-Клинър“, преименувана на „Клинър“ ООД, да потъне в боклук, като остави Мадан без съдове за събиране на отпадъци. На 8 януари по тъмно около 18.30 часа ръководителят на „Клинър“ ООД – Смолян Манол Ружинов, заедно с няколко работници започват да товарят контейнери за отпадъци. За действията на „Титан“ е уведомен зам.-кметът Явор Орлов, който по това време замества отсъстващия Фахри Молайсенов. Орлов сигнализира полицията за това, че „Титан“ извършва кражба, тъй като кошовете са общинска собственост и са отдадени под наем на почистващата фирма през 2009 г. Полицията реагира веднага и задържа колата на „Титин“ с натоварени 6 контейнера.

Фирма „Титан-Клинър“, която има договор за чистота и зимно поддържане за срок от 15 години, сключен през 2009 година, напусна община Мадан без предупреждение и преустанови сметосъбирането и всички дейности по чистота и зимно поддържане в средата на декември, за което „Отзвук“ писа. Това става след като Община Мадан осъди „Клинър“ ООД да върне 340 хиляди лева и запорира банковите й сметки. При подписване на договора за чистота през 2009 г. кметът на Община Мадан Атанас Иванов дава на фирмата под наем общо над 450 метални коша за отпадъци. Тези кошове, общинска собственост, все още не са върнати. В същото време от „Клинър“ ООД изпратили писмо до Община Мадан, в което уведомяват местната администрация, че на 21 януари ще си вземат контейнерите.

Кошовете си имаха щампи, имаме и документи за собственост за тях, каза пред „Отзвук“ Манол Ружинов. „Освен кошовете, които се ползват под наем и са на Община Мадан, има закупени от фирмата, които са поставени на улиците. Именно тези кошове искаме да си приберем. Те са си с надписи и за тях си има съответно фактури и приемо-предавателни протоколи.“ – добави той. Отидохме през вечерта не защото искахме да съберем тайно контейнерите, а защото тръгнах с работници на „Клинър“ ООД от Смолян след края на работния ден, каза в отговор на журналистически въпрос управителят в „Клинър“.

В края на ноември Пловдивският апелативен съд осъди „Клинър“ ООД да върне на Община Мадан 340 хиляди лева, както и да плати близо 50 хиляди лева разноски по делото, образувано от Община Мадан по договора за чистота и зимно поддържане. Според този договор фирмата се е задължила да извършва качествено срещу възнаграждение, на свой риск и отговорност сметосъбиране, сметгоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, озеленяване, зимно поддържане и снегопочистване в общината на цена 434 000 лева без ДДС, което е 181087% от минималната работна заплата. При всяко увеличение на минималната работна заплата от „Клинър“ ООД“ настоявали цената на договора да се актуализира, но кметът на Мадан отказвал. При което фирмата започнала едностранно да остойностява дейностите по чистота на по-високи цени до края на 2016 г. след всяко увеличение на минималната заплата за страната. И фактурите почнали да набъбват.

Според Молайсенов от 2011 до 2016 г. Община Мадан е платила близо 350 хиляди лева повече, поради което завежда дело срещу „Клинър“ ООД. Според съда фактът, че цената на услугата е посочена и като процент от минималната работна заплата, не означава автоматично увеличение на цената на договора.

„Подобна свобода на договаряне в процедурата по обществена поръчка е изключено, тук не са приложими общите правила на договаряне, уредени от Търговския закон и от Закона за задълженията и договорите, включително по постигане на договорки за автоматично увеличение на вече посочената цена. Дори подобна договорка да бъде въведена като част от съдържанието на договора, тя е нищожна като противоречаща на императивна правна норма – действалата към онзи момент разпоредба на чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.“ – пише в мотивите на апелативните съдии.

След решението на съда кметът на Мадан завежда изпълнително дело срещу фирмата и блокира банковите й сметки. Молайсенов изпраща и нотариална покана до „Клинър“ ООД да се върнат и да продължат да изпълняват договора, чийто срок вече изтече. Община Мадан е назначила хора и вече сама извършва дейностите по сметосъбиране и поддържане на чистотата. А договорът с „Клинър“ ще бъде прекратен.

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!