Темида

Тийнейджъри дискутираха човешките права в девинския съд

С разпалени дебати по човешки права протече Денят на отворените врати в Районен съд Девин. Тийнейджъри от СУ “Христо Ботев“ – Девин, СУ “Димитър Благоев“ – Доспат и СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Борино се включиха активно в инициативите, организирани от съдебната инстанция в рамките на Образователна програма „Съдебна власт – Информиран избор и гражданско доверие“. Темата е мотивирана с предстоящия Международен ден по правата на човека, който отбелязваме ежегодно на 10 декември.

Председателят на съда Илияна Ферева-Зелева подчерта пред учениците ролята на съдебната власт като носител и пазител на правна култура. Инициативата има образователна цел чрез посещение на институцията да представи съдът и съдебната система, която е призвана да отговоря за спазването на закона в държавата. Съдът, съдиите и съдебната система са натоварени да решават въпросите, касаещи  правата и свободите на гражданите. Основен акцент в представянето на човешките права беше поставен върху презентациите, изготвени от самите ученици с помощта на техните ръководители. Обучението протече с отборно представяне на основните международни актове в областта на правата на човека.

Учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин откри дебатите с представяне на Всеобщата декларация за правата на човека. Връстниците им от Доспат представиха Европейска конвенция защита на правата на човека и основните свободи, а от Борино – Конвенция за правата на детето, като основен документ, уреждащ правата на  ненавършилите пълнолетие лица. Те поставиха и задача на своите съученици да отбележат „кое за детето е право и кое – желание“. Беше обсъден казус по правото на справедлив процес, правото на личен живот, правото на обществото да бъде информирано. Учениците бяха запознати с правната рамка в българското законодателство на техните основни права и задължения като участници в образователния процес. Санкциите в случай на неизпълнение на задълженията им като ученици да присъстват и участват в учебните часове, да съхраняват авторитета на училището, да зачитат правата, честта и достойнството на другите и да не прилагат физическо и психическо насилие.

В обявения конкурс за есе с тема „Гражданинът е свободен, защото е информиран“ бяха отличени и наградени три есета, написани от Айджан Велиева от СУ „Христо Ботев“ – Девин, Мартина Талипова от СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, Алис Чавдарлиева от СУ „Никола Вапцаров“ – Борино. Наградите, връчи съдия Елка Хаджиева.
Активното участие на училищата бе отличено с връчване на плакет за отборно представяне и статуетка –  символ на събитието, а на взелите участие ученици се връчиха удостоверения.

От районния съд в Девин изказват благодарности на Красимира Георгиева, Веселина Пейковска и Мариана Сиракова от СУ „Христо Ботев“ – Девин. Емил Хавальов, Ваня Мутафчева, Капка Бозова – СУ “Димитър Благоев“ – Доспат. Зекир Велиев, Джеврие Каинчалиева – СУ „Никола Вапцаров“ – Борино.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close