РАЗСЛЕДВАНЕ

„Техническа грешка“ вдигнала цената на водата в Смолян

Документ с невярно съдържание е бил изпратен до Комисията за енергийно и водно регулиране от Областната администрация в Смолян. Той е бил взет под внимание от КЕВР при определяне на новите цени на водата, влезли в сила от 1 май т. г. Става дума за Протокол №8 от 20.10.2016 г. В него пише, че Общото събрание на Асоциацията по ВиК (АВиК) е съгласувала бизнес-плана на ВиК – Смолян, за периода 2017 – 2021 г. Решението било взето с 81.71% от гласовете, като „за“ са гласували областният управител (35%), кметът на Смолян Николай Мелемов (22,13%), зам.-кметът на Борино Незиха Велиева (1,94%), секретарят на община Мадан Бисер Минчев (6,55%), кметът на Чепеларе Славка Чакърова (4,12%), зам.-кметът на Рудозем Недко Кулевски (5,38%) и кметът на Златоград Мирослав Янчев (6,58%). На въпрос към областния управител защо Мелемов е гласувал „за“ без да има пълномощия от Общинския съвет, Недялко Славов заяви, че кметът на Смолян не е участвал в гласуването, а в протокола е допусната „техническа грешка“. (Вж. Недялко Славов: Искам да ме запомнят като работлив и сърцат човек).

В „нов“ Протокол №8, качен преди дни на сайта на Областната администрация, вече е написано, че „Предложението не се приема – с мнозинство от 59,58%“. „Асоциацията по ВиК с обособена територия Смолян, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян, не съгласува проект на Бизнес план 2017-2021 г. на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян.“ – гласи дословно в третата редакция на скандалния протокол. Причината: „Представителят на Община Смолян не гласува“.  Дали обаче става дума за „техническа грешка“, или съзнателно е бил съставен документ с невярно съдържание?

Между протокола, изпратен на 30.11.2016 г. на министър Лиляна Павлова и на КЕВР, и протокола, качен наскоро на сайта на Областната администрация, и то след публикациите на вестник „Отзвук“, има повече от 3 поправки. В единия пише, че Община Смолян гласува „за“, а в другия „Представителят на Община Смолян не гласува.“ В единия пише: „Предложението се приема – с мнозинство от 81,71%“, а в другия „Предложението не се приема – с мнозинство от 59,58%“. В единия пише: „…съгласува проект на Бизнес план 2017 – 2021 г. на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян“, а в другия: „…не съгласува проект на Бизнес план 2017-2021 г. на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян.“ В единия пише: „Решението е взето с необходимото и изискуемо по ЗВ (Закона за водите – б. а.) мнозинство“, в другия: „Решението не е взето с необходимото и изискуемо по ЗВ мнозинство“.

Ако в КЕВР бе изпратен протокол, от който да е видно, че Асоциацията по ВиК не съгласува Бизнес-плана на ВиК, сигурно нямаше новите цени на водата в Смолянска област да бъдат приети. В решение № БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране е отбелязала: „Видно от Протокол №8 от проведено на 20.10.2016 г. общо събрание на АВиК, с обособена територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, публикуван на интернет страницата на Областна администрация Смолян, по т. 3 от дневния ред, АВиК е съгласувала проекта на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян за периода 2017-2021 г.“ Нещо повече, на общественото обсъждане в КЕВР на Бизнес-плана на ВиК – Смолян, проведено на 30.03.2017 г. е присъствал и представител на Асоциацията по ВиК. Въпросният представител, чието име не се съобщава в решението, е направил изказване, че „в Асоциацията са проведени дълги разговори и е постигнато взаимно съгласие и разбиране. Като цяло Асоциацията на свое събрание е одобрила предложенията и е съгласувала бизнес плана на дружеството.“

От началото на годината КЕВР одобрява нови цени на водата, като всяко ВиК ще има вече единна цена, независимо дали доставката е помпажна или гравитачна. Първата одобрена цена бе за София – 2.18 лв., а втората за Смолян – 2.26.

В областта назрява и напрежение заради новите цени на водата, а жители на Девин подготвят протести. „Хората са в процес на сформиране на инициативен комитет, след което ще започне събирането на подписка против високите цени на водата”, каза общинският съветник Диана Чаушева.
Зарко Маринов

Протоколът с „техническата грешка“, изпратен до министъра на регионалното развитие и КЕВР, и според който кметът на Смолян Николай Мелемов е гласувал „за“
popravka_Protokol_8(6)
Протоколът, съставен след като КЕВР е одобрил новите цени на водата, и според който кметът на Смолян Николай Мелемов не е участвал в гласуването

 

Protokol_8-1
Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close