Advertisement
МНЕНИЯ

Свободата, която ни дава писмеността

Вчера България празнува рождения ден на своята писменост, просвета и култура! Преди 1155 години в манастира Полихрон, под бледата светлина на кандило, скърцало пачето перо. Над книгите били надвесени славянските прометеевци Константин-Кирил Философ и всеотдайният му помощник – мъдрецът Методий. Раждало се най-силното оръжие на славяните – СЛОВОТО.

Advertisement

Създаването на родно писмо не е случайно, а историческа необходимост. Над неуките славяни се надвесил византийският кръст, латинският орден, тевтонският бич. Трудна е била мисията на братята: да създадат писменост на безписмен език. Но ръководени и възпитани в славянско чувство, те неуморно вървели по пътя на своето велико дело. Калявали волята си по прашните пътища на Моравия, Панония, по пътя за Рим. Не ги уплашили ни хули, ни обиди, ни заплахи. Пред мъдростта на братята свивали рамене триезичниците, които се нахвърляли върху тях като „врани върху сокол“. С голямата си начетеност и блестящи ораторски способности Кирил ги поразявал: „Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? Също тъй и слънцето не свети ли на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате всички други народи и племена да бъдат слепи и глухи?!“ ПЪРВАТА ДЕМОКРАТИЧНА ИДЕЯ, изказана още в ІХ век! Солунските братя правят първата бразда към ИЗГРЕВА. Щастлив бил този изгрев. Младите българчета, жадни за образование, попивали словото от първоучителите Климент и Наум Охридски, Константин Преславски. Лицата на славяните се озарили, душите им – просветили като слушали богослужение на роден език.

Неуспяло да се утвърди, по политически причини, делото на братята в Моравия, то преуспява в млада Борисова България, която става най-популярната славянска страна! Кой може да измери ГОРДОСТТА, търпението и подвизите на светите братя и техните ученици, които отварят очите на България, научават я да чете и пише. Оттук славянската писменост се разпространява в останалите страни, които днес си служат с кирилицата. Нищо, че сме засенчени, с векове, от византийско и турско робство, че се търкулват детски главици в Батак и Перущица… Светлата диря – СВОБОДАТА, е запазена. Българският език е съхранен, словото е безсмъртно! Помнят се скъпите имена на нашите възрожденци и плеадата български писатели, които го развиват и обогатяват. Наш завет е да го браним чист за бъдещите поколения.

Днес България има основание да стои достойно в семейството на европейските държави. И днес хиляди първолачета започват да сричат Кирило-Методиевите букви, за да постигат високи научно-технически постижения в компютърния ни век. С тях създават своите стихове вдъхновени поети. Те стигнаха и небето – с тях са изписани имена на космически кораби. С тях лети българската родопска песен в космоса. С тях изписваме най-скъпите думи за човечеството – МИР, ЛЮБОВ И СВОБОДА!

Доц. Елена Меракова

Advertisement
Back to top button
Close