НОВИНИ

Свикват спешно ОбС Златоград за замърсяването на река Върбица

Извънредно заседание на Общинския съвет в Златоград за замърсяването на река Върбица ще се проведе утре в 9 часа сутринта. Очаква се специалисти от „Горубсо“ да обяснят каква е причината за побеляването на водата. „Малко смешно звучи, обяснението, направено преди няколко месеца, че на израсналия във хвостохранилището папур се дължи белия цвят на реката“, коментира кметът Мирослав Янчев. От ВиК днес сутринта са спрели водоподаването от кладенците 1 и 2, които водочерпят от река Върбица , да се избегне риска, ако евентуално има някакво замърсяване.

Според експерти от РИОСВ Смолян причината за промяната цвета на реката е отмиване на натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвостов пясък, в резултат на интензивните валежи. „Изискано е становище на надзорният екип на обекта, включващо предложение на незабавни мерки за преустановането на изнасянето на хвостов пясък при аварийни ситуации. Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води“, коментира директорът на РИОСВ Екатерина Гаджева.
Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква административно-наказателна мярка да се приложи за допуснато замърсяване.

Advertisement
Back to top button
Close