ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Строителен надзор на обекти в Община Рудозем

Срок за подаване на оферти: 30.04.2019 г.
Стойност без ДДС: 12 050 лв.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем по три обособени позиции.

Обособена позиция № 1: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на улици „Реконструкция на улица с ИДН 05365.507.174, с.Борие, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 5, с. Рибница, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 13, с. Рибница, община Рудозем“, „Улица от о.т. 61 до о.т. 57, с. Бърчево, община Рудозем, „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем“ и „Реконструкция на ул.Акация, с. Чепинци, община Рудозем“

Обособена позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обект: „Облагородяване на централна част в с. Елховец“

Обособена позиция № 3: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на вътрешно блоково пространство и детска площадка“ – „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул.“Хан Аспарух“ 3 в гр.Рудозем“, „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул.“Хан Аспарух“ 7 в гр.Рудозем“ и „Детска площадка на ул. „Кап. Петко войвода“, гр.Рудозем“

Advertisement
Back to top button
Close