Местна власт

Стефан Сабрутев: Общинският съвет на Смолян се е превърнал в безгласна буква

През годините, през които управлява г-н Мелемов, отчетността на изразходените финанси в Община Смолян е мъглява, неточна и непрозрачна.  Това заяви ръководителят на групата съветници от БСП в ОбС – Смолян, Стефан Сабрутев на пресконференция днес. „Харчат се общински средства без да има разрешение от общинския съвет. Не се прави актуализация на бюджета както е по закон. И общинският съвет постфактум научава за всички направени разходи единствено по отчетите. Общинският съвет се е превърнал в безгласна буква.“ – добави той и поиска Сметната палата, АДФИ и областният управител да се намесят.

Сабрутев изнесе фрапиращи според него данни от отчета за бюджета на Община Смолян за 2016 г., който не бе приет на заседанието преди повече от седмица. Изпълнението на собствените приходи през 2016 г. е едва 51%. При план 19 млн. лева са отчетени 9 милиона и 632 хиляди лева. Като най-голямото неизпълнение е в параграф от продажби на нефинансови активи. Планувани 9 057 000 лева, отчетени – 181 000 лева. Постъпленията от такса битови отпадъци са 2 887 000 лева, или 80% от планираните за 2016 г. 3 600 000 лева. Голямо неизпълнение има при таксата за технически услуги. При план 800 000 лева изпълнението е едва 287 500 лв. Както и при таксата за административни услуги – при план 300 000, изпълнени 176 000.

В същото време за различни дейности са били харчени средства значително над определените в бюджета. За детските градини има преразход в размер на 357 677 лв. За изграждане и ремонт и поддържане на улична мрежа, са планирани средства в размер на 120 000 лева, а са изразходени 1 милион и 65 хиляди. В същото време при гласувани 100 000 лева за спортните клубове са отчетени само 20 000 лева. т.е. 80 000 лева не са разплатени на клубовете. А нас ни обвиняваха, когато не гласувахме бюджета за 2017 г. през януари, че заради нас няма да има пари за спорта, което е пълна лъжа, заяви Сабрутев. Според него бюджетът на общината е направен така, че да могат да се реализират разходи, а за приходите е било ясно, че няма да се случат. Това обаче е в нарушение на Закона за публичните финанси, поясни общинският съветник.

Ръководството на общината явно не смята, че дължи реална отчетност за изразходените средства на общинските съветници и нашите съграждани. Все повече се натрупват просрочени задължения на общината. В самия отчет е видно, че към 1 януари 2016 г. общинският дълг е бил 13 милиона 886 124 лева. Към 31 декември същата година общинският дълг е 17 327 588 лева, което ще рече че общината е задлъжняла през миналата година, простичко казано, с  3 милиона и 500 хиляди. Ако сега направим една ретроспекция на всички публикации медиите, ще видим, че много малко журналисти са отразили това и затова хората не знаят, че общината задлъжнява, каза още Стефан Сабрутев.

След като направи анализ на отчета на бюджета за 2016 година Сабрутев посочи и пороците на бюджета за 2017 г., приет по средата на годината. Според него изключително много са завишени постъпленията от продажба на нефинансови активи, които са в размер 9 578 000, при отчетени 181 000 от предходната година. При завишаване на приходите се дава възможност на кмета да се разпорежда със средства, които няма да се събират и така се трупат нови дългове, смята ръководителят на групата на БСП. След което изреди членовете и алинеите от Закона за публичните финанси, които са нарушени при приемането на бюджета:  чл. 84, ал. 3 – липсват разчети по показатели от единната бюджетна класификация за 2017 г.; чл. 94, ал 3, т. 1 -не е одобрен максималния размер на новите задължения за разходи; чл. 94, ал. 2, т. 2 – не е определен максималният размер на ангажиментите за разходи; чл. 94, ал. 3, т. 5 – не е одобрен максималният размер на общинския дълг; чл. 94. ал. 3, т. 8 – липсва индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз; чл. 94, ал. 7 – липсва тримесечно разпределение на бюджета за 2017 г.

Advertisement
Back to top button
Close