Темида

Спецпрокуратурата разследва „Титан“ и длъжностни лица в Чепеларе

Специализираната прокуратура разследва сметосъбирането и сметоизвозването в Чепеларе. Досъдебното производство е образувано миналата година и обхваща период от 2012 до 2016 г. От Община Чепеларе са изискани всички първични документи – кантарни бележки, контролни листове, пътни листове, протокол – сметки и фактури, издадени от изпълнителите „Титан Клинър“, „Еко Титан груп“ и „Глобал Клинър“ – дружества, отговарящи за сметосъбирането и сметоизвозването. Разследва се дали действително са предоставяни тези услуги на територията на община Чепеларе. Паралелно с това в момента тече и проверка от Агенция „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ)

Първоначално Окръжна прокуратура – Смолян, образува проверка след доклад на АДФИ, която установява нанесени вреди за 36 826,64 лв. и отклоняване на целеви средства. На 9 февруари м. г. с постановление на наблюдаващия прокурор Станчо Станчев материалите са изпратени по компетентност на Специализираната прокуратура в София. Държавното обвинение в Смолян приема, че в случая става въпрос за безстопанственост, неизгодни сделки и престъпление по служба на длъжностни лица – кметове на общината.

Отклоняването на целеви средства и фалшиви кантарни бележки са само част от констатираните от инспекторите на АДФИ нарушения. Открити са нарушения на чл. 41, ал. 2 от Закона за обществените поръчки при възлагане на две обществени поръчки за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата, зимно поддържане и снегопочистване. Нанесени са вреди в размер на 36 826,64 лв. от неоснователно изплатени средства на „Титан Клинър“ ООД, „Глобъл Клинър“ ООД и „Еко Титан груп“ АД, както и на Община Смолян. Още по време на финансовата инспекция вредите са възстановени.

От такса смет са отклонени повече от 1.2 млн. лева

Установено е, че през 2012 година неоснователно са отклонени 197 037 лв. – приходи от такса битови отпадъци. От тях за осветление на улици и площади са пренасочени 160 277, а за капиталови разходи за водопровод и канализация – 36 760 лв. Отклонената през следващата година сума набъбва двойно. По сметката за чистота липсват 469 134 лв. Няма отчетена наличност от получени приходи от такса битови отпадъци. Констатацията е, че целевите средства не са разходвани по предназначение. Те са отклонени за разплащане на други разходи, извън тези по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци. За 141 522 лв. общинското ръководство няма вина. Те са били изплатени по наложени запори от частен съдебен изпълнител, който е прибрал сумата. За капиталови разходи обаче са пренасочени 156 718 лв, за разходи за осветление на улици и площади още 100 961 лв., а за храна за детските градини – 69 933 лв.

През 2014 г. отново ЧСИ-то взема от сметката за чистота целеви средства в размер на 54 271 лв. Следващата година дърпа още 8 035 лв., а общинското ръководство отклонява 206 024 лв. за осветление на улици и площади – 70 000 лв., за хранителни продукти в детските градини 30 989 лв, и за капиталови разходи 97 000 лв. Схемата продължава и през 2016 г. Установява се липсата на 289 942,62 лв., които не са изразходени по предназначение, като от тях за капиталови разходи са отклонени 61 193 лв., а от ЧСИ – 228 749,62 лв.

Успоредно с отклоняването на средствата от страна на Община Чепеларе под ръководството на Тодор Бозуков и Славка Чакърова, „Титан“ успява с кантарни бележки от несъществуващи курсове до депото за твърди битови отпадъци „Теклен дол“ да получи значителни суми.

„Титан“ е мамил с фалшиви кантарни бележки

Проверката на издадените от „Титан Клинър“ фактури за 2012 г. установява, че на 7 януари автомобилът изобщо не е пътувал до депото. В кантарната бележка от същата дата е отразено, че е имало превоз на отпадъци и на депото са приети 7 700 кг. От пътния лист на камиона с рег. № В0830РХ става ясно, че той е извършил превоз и сметоизвозване на 6 януари с отчетен краен пробег 119864 км, записан като начален на 9 януари с друг пътен лист. Неоснователно е фактурирано от „Титан“ сметоизвозване на 7,7 тона за 1 154,91 лв., които са платени от Община Чепеларе. Фалшива се оказва и кантарната бележка от 9 февруари за превозени 8 410 кг. от същият товарен автомобил. От пътните листове се засича, че същият ден камионът е извършил пробег от 4 км, като е записан маршрут – „из града, център, „Васил Левски“, „Кирил Маджаров“. Платените неоснователно на „Титан“ суми са 1 261,99 лв.

За същата година проверяващите установяват, че за сметосъбиране са фактурирани 2 577,60 лв. без ДДС, което е с 1 160,64 лв. без ДДС повече от офертната обща годишна цена. А за сметоизвозване са фактурирани 557 430,36 с ДДС, или със 17 466,36 лв. над годишната цена.

Фалшивите кантарни бележки се отразяват и върху плащането на оператора на депото – „Еко Титан груп“ АД, на които Община Чепеларе превежда с 96,66 лева в повече за неоснователно платени 16,11 тона отпадъци. На Община Смолян, като собственик на депото, е платено 244,16 лв. без ДДС.

Неоснователно са платени 16,11 тона за 115,99 лв., което е вреда за Община Чепеларе.

28,99 лв. повече са платени и на собственика на депото Община Смолян за такса депониране, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 в повече – 233,86 лв.

През 2013 г. още на 2 януари е издадена кантарна бележка, за която се доказва, че автомобил с рег. № В0215РХ не е извозил и предал в депото 1390 кг. От приложените пътни листове се вижда, че превоз е извършван на 31 декември 2012 г., когато е записан пробег 112 525 км, който пък е начален за 3 януари 2013 г. Неоснователно е изплатена на „Титан“ сумата 208,47 лв. Подобна е схемата и на 27 юли, 12 октомври и 2 ноември. Автомобилите на сметосъбиращата фирма на тези дати не са превозвали описаните 6070 кг. отпадъци до депото, а нанесената на Общината вреда е 910,47 лв. Паяжината с фалшивите кантарни бележки се омотава и около „Еко Титан груп“, Община Смолян и за отчисления, като изплатеното в повече е в размер на 229,36 лв.

Следващата година идва промяната на името на сметосъбиращата фирма. „Титан Клинър“ се прекръства в „Клинър“. Макар и с променено име дружеството продължава с познатата схема. Установени са четири кантарни бележки за фиктивни курсове до депото, с които са „превозени“ 30 040 кг. Неоснователно изплатената от Община Чепеларе сума е 4 505,60 лв. На „Еко Титан груп“, Община Смолян и за отчисления – 1 165,21 лв.

„Клинър“ предава щафетата на „Глобъл Клинър“

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от „Клинър“ до 18 септември 2015 г., когато Община Чепеларе подписва договор със сателита „Глобъл Клинър“. През същата година констатираните фиктивни курсове за предаване на отпадъци в депото са пет – на 27 януари, 12 март, 16 юни, 22 септември и 6 ноември. Общо на двете фирми неоснователно са фактурирани 5 127,08 лв. за 30 750 кг. уж извозени отпадъци, а на „Еко Титан груп“, Община Смолян и за отчисления – 1 507,88 лв.

И 2016 г. е годината на измислените курсове до депото. Кантарни бележки от 3 февруари, 24 февруари, 17 април и 4 септември се оказват, че са издадени без камионите да са стъпвали на сметището. Предадени според тях са 13980 кг., а фактурираните неоснователно суми са 2 141,29 лв., а за „Еко Титан груп“ 83,88 лв. и за Община Смолян – 20,97 лв.

Дали Специализираната прокуратура  ще установи вече известния на обществеността факт след серията разследвания на „Отзвук“, че в Смолян са създадени условия за източване на бюджетни средства пред дейностите по отпадъците, предстои да видим. Създаден бе монопол, който не съществува никъде в страната. Трима бизнесмени от Хасково – Величко Минев, Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов, свързани с бившия министър и областен лидер на ГЕРБ там – Делян Добрев, са навързали като свински черва фирми по целия маршрут на отпадъците – „Клинър“ ООД, която събира и извозва боклука, „Еко традекс труп“АД, която изпълнява строителството на сепариращата инсталация, и „Еко Титан груп“, която експлоатира сметището, и сепариращата инсталация.

В същото време Община Смолян не е контролирала количеството отпадъци, постъпващи в депото в Теклен дол. Дори кантарджията – служителят, който теглеше постъпващите отпадъци в депото, бе съкратен. А кметът Мелемов обяви, че измами на кантара не може да има, тъй като в Теклен дол били сложили видеокамери, които се наблюдават от служители в администрацията му.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close