НОВИНИТемида

Смолянски адвокати на протест срещу закриването на районните съдилища в Девин, Златоград, Мадан и Чепеларе

Адвокатите от Смолянската колегия излязоха днес на мълчалив протест срещу предлаганата реформа в съдебната карта и закриването на районните съдилища в Девин, Чепеларе, Мадан и Златоград.

Според адвокатите избраният от Висшия съдебен съвет Модел 4 за съдебна реформа накърнява правата и интересите на гражданите и юридическите лица. Ако бъде приведе в изпълнение ще трябва да се преобърнат кардинално правилата за подсъдност.

„Считаме, че от реформата за област Смолян ще са налице крайни неблагоприятни последици – ограничаване на достъпа до правосъдие, както и демографски срив. Предвижда се всички районни съдилища да бъдат закрити, като остане единствено Районния съд в Смолян, а останалите станат териториални поделения. На практика ще бъдат разглеждани дела на първа инстанция в изключително ограничен обем. Предвижданията са това да са дела с материален интерес до 2 000 лв. (в настоящия момент се разглеждат дела с материален интерес до 25 000 лв.), а останалите дела като първа инстанция ще отидат в Окръжния съд. Това означава, че като втора инстанция ще се яви Апелативен съд – Пловдив. Едно пътуване до Пловдив, дори са справка по делото, би коствало едни 6 часа при нашата инфраструктура”, коментира адв. Елена Радева.

„Притеснително е в случая, че и самите съдии изразяват откровеното си притеснение, като споделят, че заложените в началото на доклада цели ще нанесат непоправими вреди на системата. Но най-същественото е, че ще се ограничат основни човешки права на гражданите, в това число правото им на достъп до правосъдие. Затрудненият достъп и отдалечаването на гражданите от съда, ще намали възможността за ефективна защита на законните им права и интереси. За нас е притеснително, че привеждането в изпълнение на предложения модел за реформа ще доведе до закриване на всички нотариални кантори на територията на преобразуваните в териториални поделения районни съдилища”, каза адв. Иванка Сивенова.

 

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close