Темида

Смолянската болница спечели 10-годишна съдебна сага за Вила „Здраве“ в Пампорово

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ спечели и последното дело от 10-годишната съдебна сага за Вила „Здраве“ в курортен комплекс Пампорово. На 6 януари тази година Върховният касационен съд не допусна касационно обжалване на пловдивската фирма „Дюкс” ЕООД, с което влезе в сила решението на Окръжния съд от 2017 г., потвърдено и от Апелативния съд в Пловдив. Със съдебния акт е отхвърлен иска на дружеството срещу здравното заведение в размер на 150 000лв., частичен иск от 400 000 лв., за извършени подобрения в имота с които болницата се е обогатила неоснователно.

Припомняме, че след като загуби окончателно делото за собственост на вилата, фирмата предяви тази претенция, тъй като според нея болницата се е задължила да прехвърли собствеността на вилата срещу извършените подобрения в нея и след като не е направила това, то тя се е обогатила без основание с претендирана сума от 400 000 лева.

Тези твърдения бяха приети за недоказани и от трите инстанции на съда. В мотивите си посочват, че  уговореното в договора за наем не представлява „ съвпадане на две насрещни волеизявления за прехвърляне на вещни права върху недвижимия имот срещу заплащане на определена цена“. Същите са съществени елементи на предварителния договор, поради което липсва и основание –„ поето задължение“, което да е отпаднало, а се претендира за връщане на дадено (стойността на подобренията за 400 000 лева – б.а.) въз основа на отпаднало основание (прехвърляне на собствеността – б.а.), което прави иска неоснователен.

Вила „Здраве“ се намира в местността „Ардашлъ“, Пампорово. Имотът бе отдаден под наем през 1993 година на пловдивската ЕТ „Гот Фадър – Лазар Тотев“, която впоследствие става ЕТ „Гот Фадър – Георги Петров“ и накрая “Дюкс“ ЕООД-Пловдив. Вила „Здраве“ е преименувана в тризвезден хотел „Дюкс Плейс“. През годините срокът е продължаван, наемът променян, като в един от анексите са договорени и подобренията. Заради тази подробност наемателят предявява претенции и спира да плаща наема. Договорът е изтекъл през ноември 2008 година, но наемателят отказал да се раздели с имота и в края на 2009 година ръководството на болницата завежда дело за опразване на имота, което печели.  Наемателят бе осъден да заплати и сумата от 60 000 лева обезщетение за болницата за периода през който същата е била лишена от владението на имота.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close