НОВИНИ

След протеста: Двамата прокурори в Чепеларе остават

Жители на Чепеларе днес блокираха пътя Пловдив – Смолян. Недоволството им е заради решението на Висшия съдебен съвет за закриване на Районната прокуратура в родопския град.

В отговор Прокуратурата на Република България (ПРБ) излезе със съобщение, в което увери, че двамата прокурори в Чепеларе и след 01.01.2019 г. ще работят в териториалното отделение и ще изпълняват в пълен обем законовите си задължения.

Публикуваме едно към едно текста на съобщението на ПРБ 

По повод протести в гр. Чепеларе срещу решение на ВСС от 19.07.2018 г. за закриване на районната прокуратура в града и разкриване там на териториално отделение на Районна прокуратура в областния град – гр. Смолян, Пресцентърът на ПРБ представя следната информация:

На 07.08.2018 г. е получена „Официална позиция“ от Инициативен комитет за защита на човешките, гражданските и съюзните права на гражданите на Община Чепеларе, с председател адв. Тотка Динчева. Освен до главния прокурор, позицията е адресирана до президента, министър-председателя, министъра на правосъдието, Пленума на ВСС и Представителството на ЕК у нас. Твърди се, че закриването на РП Чепеларе ще наруши достъпа на гражданите до правосъдие и ще ги лиши от дейността на правоприлагане на територията на общината. Според позицията, Инициативният комитет се създава, за да защитят гражданите „правото си на собствена Прокуратура в гр. Чепеларе“. Заявява се, че отстояването на това право ще включва провеждане на ефективни протести, първият от които ще се състои на 24.08.2018 г.

На 23.08.2018 г. Пресцентърът на ПРБ разпространи пълния текст на писмото на Прокурорската колегия на ВСС до кметовете и председателите на общинските съвети на всяко от единадесетте населени места, в които районната прокуратура се закрива съгласно решението на ВСС от 19.07.2018 г. и на нейно място се разкрива териториално отделение към РП в съответния областен град. Изрично е посочено, че в разкритите териториални отделения прокурорите ще изпълняват и след 01.01.2019 г. в пълен обем законовите си задължения – ще участват в съдебни заседания, ще дават дежурства и ще приемат граждани. По никакъв начин правоприлагането в съответните населени места няма да бъде нарушено, а ефективното изпълнение на работата на прокуратурата е гарантирано чрез адекватно разпределение на натовареността и оптимално използване на ресурсите.

Решението за закриване на единадесет районни прокуратури е прието след внимателна преценка и анализ на няколко основни критерия:

  • трайно много ниска или извънредно висока натовареност (на прокуратурата и индивидуална на прокурор)
  • ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“, който включва всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда
  • комплексни фактори: население на районите на действие на всяка РП, брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др.
  • кадрова обезпеченост (щатна численост на магистрати и служители), нeколкократно проведени процедури и/или прекратени процедури за избор на административни ръководители поради липса на кандидати.

Районна прокуратура Чепеларе  трайно е на последните места в страната по натовареност.

През 2015 г. при средна натовареност за 1 реално работил прокурор в РП от 2.81, в РП Чепеларе тя е е 1.28. През 2016 г. при средна натовареност от 3,07, тук е 1.22.  През 2017 г. при средна натовареност за страната от 2.98, в РП Чепеларе тя е е 1.30. Натовареността на РП Чепеларе, съобразно правилата, приети от ВСС за периода 01.01.2017 -31.12.2017 г., е 1.3  на 1 прокурор. За сравнение, за РП Харманли тя е 5.93, за  РП Кърджали – 3.99, за РП Оряхово – 4.43.

По показателя „досег със съда“ (всички актове и действия на прокурора във връзка с дейността на районния съд в града), работата на РП Чепеларе отново е сред най-ниските стойности за страната:

  • при средна за страната за 2015 г. – 98.6, тук е 41.00;
  • при средна за 2016 г. – 95.23, тук е 35.50;
  • при средна за 2017 г. – 90.39, тук е 46.

С оглед бюджета на прокуратурата, стойността на един прокурорски акт в РП Чепеларе е 294.69 лв. при средно за РП в страната – 152.69 лв.

Щатът на прокуратурата в Чепеларе включва двама прокурори. И след 01.01.2019 г. те ще работят в териториалното отделение и ще изпълняват в пълен обем законовите си задължения, включително ще участват в съдебни заседания, ще дават дежурства и ще приемат граждани.

Advertisement
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close