Вяра и традиции

Славейно отбелязва 155 години от рождението на един от стожерите на възрожденската просветна дейност в Среднородпието

Смолянското село Славейно ще отбележи утре 155-годишнината от рождението на големия среднородопски възрожденски и революционен деятел Вълко Иванов Шишманов – Старият учител. Мероприятието ще започне в 16,00 часа в конферентната зала на НЧ „Съгласие – 1883“. За живота и дейността на Вълко Шишманов като просветител и революционен деец ще говори доц. Георги Митринов от Института за български език към БАН. Ще бъде представена експозиция с фотографии и артефакти, свързани с живота на възрожденеца.

Вълко Шишманов е един от стожерите на възрожденската просветна дейност в Среднородопиего. Заслужил учител с над 40 години просветна дейност. Брат е на Пейо Шишманов.

„През 1877-78 Вълко Шишманов учи в Устово при своя съселяни Илия Бялковски. По решение на устовските първенци като отличен ученик е приет за помощник учител. Продължава обучението си в Станимака и след завършването на класното училище се връща по болест в Карлуково, а след това продължава обучението си в Пловдив. За една година успява да вземе двугодишен курс. Като отличен ученик му е предложена стипендия да продължи образованието си в Санкт Петербург, но отказва заради болест. Една година учителства в село Петково. Неговите съселяни го канят да учителства в Карлуково, но той им поставя условие първо да направят сграда за бъдещото училище“, разказа доц. Георги Митринов. Вълко Шишманов издига на много високо ниво просветната дейност в селото. Училищният инспекторат към Одринската метрополия дори му възлага функциите на инспектор в цялата Ахъчелебийска област. Той успява да обедини учителите от региона. „В просветната си дейност прави всичко със своя много близък съратник и съселянин Емануил Тодоров Беев – поп Манол. Двамата създават в Карлуково своеобразен народен университет – неделно училище за възрастни. След черква всички отиват в училището и им се преподава роден език, история, вероучение и медицина. И това продължава до края на 80-те, началото на 90-те години. По донос в Карлуково идват турски полицаи и ги арестуват. Така се слага край на неделното училище“, допълни още доц. Митринов. Но Шишманов не се отказва и създава дружества за взаимопомощ с цел подпомагане на финансово затруднени карлуковци, но същевременно в тях се е разпространявала литература, правели са се и сбирки. Така поставя началото на читалищната дейност в Карлуково.

Вълко Шишманов е бил и движещата сила на революционната дейност в околността. В писмо до Илия Бялковски споделя: „Ние отдавахме енергия, работихме, но не вярвахме, че ще доживеем свободата“. Известен е като местния народен лечител.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close