Здраве

Шефката на МБАЛ Девин Радка Грозданова: Покрихме много задължения, но и много останаха

Г-жо Грозданова, болницата е обявена за публична продан, каква е причината?
Възбраната на сградния фонд е наложена още през 2010 г. От тогава са и задълженията. Няма нищо ново. Това е третият, в който се правят опити болницата да бъде продадена. Кредиторите имат своите права и всеки един от тях търси начин да си получи вземанията от тази болница. За всички е ясно, че тя имаше големи дългове още при откриването й. Не може при лимитирана дейност и свиване на дейността тя да си посреща оперативните разходи, а в същото време да поеме огромната тежест и на старите задължения. Искрено се надявам, че ще се стигне до някакво споразумение, както стана и с предишните кредитори. Много години минават, кредиторите си искат парите, ние не можем с всички да сключим споразумение. Много са задълженията за болницата и това е проблемът.

Кой от всичките кредитори е поискал продажбата на сградата?
В момента „Анри 64“ е поискал продажбата.

В предходното управление, по времето на бившия кмет Цветалин Пенков, болницата бе преобразувана от частна общинска в публична с цел да не се посегне на сградата от кредитори. Защо все пак се стигна до това?
Пак ви повтарям, възбраната върху сградния фонд е наложена още от 2010 г. Така че аз няма как да отговарям на въпроси и за онова време, тъй като все пак съм в тази болница след 2014 година.

Общината правили опити да спаси болницата?
Прави, разбира се. Болницата е собственост на общината и тя търси някакви възможности. Не е тайна, че финансовото положение на общината не е добро, за да ни подпомогне веднага. Разбира се, сама болницата няма как да поеме тази огромна тежест за старите задължения. Просто тук трябва да помогнат всички, защото болницата е необходима на населението, което си има своите права.

Но става въпрос за продажба на цялата сграда, и ако не успее общината да се справи и евентуално болницата бъде продадена, какво ще стане?
Не ми се коментира, защото се надявам, че няма да се стигне до такъв момент, както и предишните два пъти. Надявам се, че ще се споразумеем с кредиторите.

Каква е сумата, която дължи здравното заведение на д-р Андрей Кехайов?
Не мога в момента да коментирам размерите, защото те са различни. Общо болницата дължи около един милион лева, които са стари дългове. Много са кредиторите, задължението е отпреди 2014 г., преди отварянето на болницата.

Преди отварянето правителството на Орешарски преведе 1 млн. лева точно за покриване на старите дългове, какво стана тогава?
Покриха се част от задълженията. Не може при задължения 1,6 млн.лв. с дадени 700 000 лв. да се изчисти всичко. Така че се покриха много задължения, но и много останаха. Още повече, че тези 1,6 млн.лв. са по счетоводни данни. Проблемът е, че болницата е била затворена, т.е. всички доставчици, които са били контрагенти, са имали вземания и са тръгнали по съдебен път да си търсят парите. Това още повече утежнява тези задължения. Проблемът е, че се е допуснало болницата да бъде затворена. Разбира се, нямали са изход кредиторите и по този начин те защитават своите интереси. 1,6 млн.лв. са главници, но много от тях са съдебно признати.

Имате ли натрупани нови задължения след отварянето през 2014 г?
Имаме и нови задължения поради това, че се налага да сключваме споразумения, да се договаряме с кредитори, да погасяваме стари дългове. Ние, освен че трябва да си поддържаме текущата дейност, трябва да погасяваме и старите задължения, за да спасяваме някак това лечебно заведение.

Можете ли да кажете каква е сумата на новите задължения?
Не мога, не съм подготвена с цифри и това според мен не е чак толкова важно в случая. Болницата не е на ръководството, тя е необходима на населението. Вече Девин става сериозна туристическа дестинация. Тази година са минали немалко пациенти-туристи. Така че това лечебно заведение едва ли някой се съмнява, че може да го няма. Така че не само на думи, просто трябват и реални действия от всички заинтересовани.

Да, и точно това е притеснителното. С рехабилитацията на топлопровода за минерална вода болницата става апетитна и не е ли възможно точно заради това да се появят желаещи да я купят?
Няма лошо, но пак повтарям – лечебно заведение трябва да има в Девин и в това всички са убедени. Така че надявам се и отговорните лица да подходят отговорно не на думи, а с някакви реални действия, защото трябва да защитят правата на избирателите.

 

 

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close