НОВИНИ

Шефът на РДГ Венцислав Фурлански: Проблемът е осигуряване и снабдяване с дърва за огрев на местното население

Г-н Фурлански, колко са огнищата в Смолянска област с африканска чума?
В момента има огнище на територията Държавни горски стопанства „Доспат“, „Борино“, „Хвойна“ и ДЛС „Извора“. Първият положителен случай на африканска чума по свинете е открит в землището на село Змейца. Има издадена заповед за ограничаване на достъпа в ловностопанските райони. Това са Дивечовъден участък „Омана“, ловно-стопански райони „Змейца“, „Чавдар“, „Борино“ и Дивечовъден участък „Извора – Кастракли“. Срокът на действие на ограниченията е до 12 октомври. Следващата положителна проба е на територията на ДЛС „Извора“. Ограничен е достъпът в базата за интензивно стопанисване на дивеча „Крачова ливада“, като срокът е от 14 август до 14 октомври 2019 т. И последната положителна проба на заразена с африканска чума свиня е на територията на ДГС „Хвойна“. Непосредствено преди природната забележителност „Чудните мостове“ е открита умряла свиня. Ограничението в този район е следното: Дивечовъден участък „Персенк“, Дивечовъден участък „Червена“ с трите бази за интензивно стопанисване на дивеча, ловно-стопански райони „Забърдо“, „Зорница“, „Малево“, „Орехово“, Държавни ловно-стопански райони към ДГС „Михалково“ – „Перелийца“, и към ДЛС „Тракия“ – „Петвар“. Срокът за ограничаване е от 19 август до 16 октомври. Допълнително дадохме достъп до тези инфектирани зони на служителите от кооперациите, за да могат да осъществяват дейността си по охрана. Предвид ограничението и взетите мерки на този етап няма да е необходимо да се осъществява ефективна охрана, но от пожароопасна гледна точка те трябва да имат достъп.

Много природни забележителности, екопътеки и красиви местности попадат в тези зони. Няма ли да попречат тези ограничение на туризма в Родопите?
В последната заповед на Българска агенция за безопасност на храните в т. 5 се забранява достъпа в ловно-стопанските територии, определени от Изпълнителната агенция по горите. Въпреки наложена забрана от БАБХ, ние налагаме също такава, като конкретизираме точно кои горски територии се обхващат.

Има ли недоволство от страна на хората, които имат животни и им се възпрепятства пашата или събират сено от ливадите?
Към момента нямаме такива сигнали. По горските пътища, които свързват отделни масиви, преминаването е разрешено, при спазване на мерките за биосигурност. Искане за разрешаване на преминаването през горските територии с ограничен достъп, не е постъпвало в Регионалната дирекция.

Ако продължава да се разширява заразената територия, може ли да се каже, че сме пред угрозата да се наложи тотална забрана на териториите?
Проблемът сега е осигуряване и снабдяване с дърва за огрев на местното население, но се вземат мерки. От Южноцентралното държавно предприятие са започнали да пренасочват дърва от други стопанства и осигуряват суровина. Най-тежко е положението в района на Доспат и Борино. А в района на Хвойна имаме много горски кооперации, които по това време на годината складират дървесина на склад.

За тях ще бъде икономически неизгодно, така ли е?
Да, още повече, че там е висока зона и работата е през летните месеци. При първия по-обилен снеговалеж работата се прекратява и се възобновява след април-май. Има предложения да се разреши транспортирането на дървесината, спазвайки мерките за биосигурност.

В момента е разрешен индивидуалния лов на диви свине. Колко са убити и от тях има ли заразени?
Да, към момента се ловува само индивидуално дива свиня. Използват се активно и изградените капани. За периода от 12 август до 18 август – за една седмица, са отстреляни 59 диви свине. От всички тях са изпратени проби и към момента от началото на годината от отстреляни диви свине нямаме положителна проба. В базата за интензивно стопанисване на дивеча към ДЛС „Извора“ са умъртвени 30 диви свине. От началото на годината в Смолянска област са отстреляни над 190 свине.

Вие сте дълги години в горската сфера, имало ли е в Родопите през годините епидемии по свинете?
Преди години имахме заразени свине от класическа чума. Срещу класическата чума бе разработена ваксина и успешно бе извършена ваксинацията. Симптомите на класическата чума и африканската са много близки. И двете в повечето случаи завършват със смърт.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close