НОВИНИТемида

Шефът на Административния съд Игнат Колчев към адвокатите: Ще елиминираме всеки опит за неоснователно отлагане на дела

„Ще елиминираме всички опити за неоснователно отлагане на делата и забавяне на тяхното разглеждане“. Това заяви председателят на Административния съд  Игнат Колчев в отговор на декларацията на Адвокатската колегия в Смолян, с която от гилдията се обявиха против съдебна ваканция до 31 декември. Колчев изрази съпричастност към тревогата на адвокатите, че спирането работата на съдилищата би представлявало върховно погазване на правата на гражданите и законните интереси  на юридическите лица. „Ние също осъждаме подобни опити за погазване интересите на обществото и се радваме, че във Ваше лице виждаме гарант за съществуването на гражданското общество“, допълва председателят на съда. В същото време обаче той дава за пример, че отделни адвокати, водени от нездравословни интереси правят злонамерени опити да за протакане на правосъдието.

„Не мога да не спомена и случаите, в които се правят неуспешни опити за получаването на призовки от адвоката – „склоняването“ на призовкарите да се впише като дата на връчване не действителната, а  последваща дата, опитите за отлагане на дела през последните месеци единствено с твърдението, че адвокатът се е „самоизолирал“ със изцяло субективни съмнения за заразяване с COVID-19 без адекватни медицински изследвания и доказателства“, пише още в отговора си Игнат Колчев.

„За да не бъда голословен в твърденията си за съпричастност към вашата загриженост за отстояване принципите на правовата държава, ще посоча, че за първо шестмесечие на 2020 г., в условията на пандемия и предизвиканите усложнения в провеждане на съдебни заседания, според статистическите отчетни форми в Административен съд – Смолян, са решени 212 дела, от които в тримесечен срок 201 дела (95% от общия брой) и 11 дела в срок над три месеца ( 5 % от всички решени дела), посочва председателят на Административния съд.

Според Колчев предлаганите от Висшия адвокатски съвет мерки за работа в условията на пандемия са неефективни и ще забавят разглеждането на делата, а някои от тях са противоконституционни – например предложението за разглеждане на дела в закрито съдебно заседание.

Пълният текст на отговора на председателя на Административния съд Игнат Колчев:

 

 

ДО

Адвокатски съвет при АК-Смолян,
Контролен съвет при АК-Смолян
и  Дисциплинарен съд при АК-Смолян

Уважаеми членове на АС, КС и ДС при АК-Смолян,

Със задоволство установявам от подадената от Вас Декларация до НС на РБ и ВСС, във връзка със законодателните предложения, които предвиждат съдилищата да излязат във ваканция от 15 ноември до 31 декември 2020 г., че изповядваме едни и същи идеали, че усилията и на съда и на адвокатурата са насочени към осъществяване на бързо и срочно правосъдие в полза на гражданите и юридическите лица.

С дълбока тревога от случващото се в страната, споделяме изложеното във Вашата декларация, че спирането работата на съдилищата би представлявало върховно погазване на правата на гражданите и законните интереси  на юридическите лица, както и би представлявало на практика суспендиране на нормите на Конституцията, че подобно „затваряне“ на съдилищата ще застраши правораздаването в Републиката.

Ние също осъждаме подобни опити за погазване интересите на обществото и се радваме, че във Ваше лице виждаме гарант за съществуването на гражданското общество, съобразно вменената Ви конституционна функция, да защитавате правата на гражданите и законните интереси на юридическите лица, както е посочено и в декларацията Ви.

За да не бъда голословен в твърденията си за съпричастност към вашата загриженост за отстояване принципите на правовата държава, ще посоча, че за първо шестмесечие на 2020 г. в условията на пандемия и предизвиканите усложнения в провеждане на съдебни заседания, според статистическите отчетни форми в Административен съд – Смолян, са решени 212 дела, от които в тримесечен срок 201 дела (95% от общия брой) и 11 дела в срок над три месеца ( 5 % от всички решени дела).

Не споделяме вашите тревоги, че влизането в съдебна ваканция води  до суспендиране нормите на КРБ, тъй като в хипотезата на чл. 329, ал.3 ЗСВ, се разглежда голям обем дела, но водени от желанието да подпомогнем вашият стремеж за осъществяване на срочно правосъдие, Ви призоваваме да обединим усилията си в осъществяването на тази благородна цел.

Във връзка с горното, Ви информирам, че като цяло адвокатите в АК-Смолян не злоупотребяват с процесуални права и не препятстват разглеждането на делата в бързи срокове. В съвсем изолирани случаи обаче, отделни адвокати, водени от нездравословни интереси правят злонамерени опити да препятстват реализирането на благородната Ви цел. Срещат се случаи, в които адвокати подават молби непосредствено в деня преди съдебно заседание за отлагане поради ангажимент по друго дело, като в молбите за отлагане на делата се посочват „удобни“ на адвоката дати, съобразяването с които отдалечава далеч напред във времето постановяването на краен съдебен акт.

Не мога да не спомена и случаите, в които се правят неуспешни опити за получаването на призовки от адвоката – „склоняването“ на призовкарите да се впише като дата на връчване не действителната, а  последваща дата, опитите за отлагане на дела през последните месеци единствено с твърдението, че адвокатът се е „самоизолирал“ със изцяло субективни съмнения за заразяване с COVID-19 без адекватни медицински изследвания и доказателства.

Съзираме сериозни резерви за предотвратяване отлагането на дела и повишаване срочността и в разпоредбата на  чл. 139 АПК и за нейното прилагане макар и в малко на брой хипотези, ние като ръководство ще следим стриктно.

Уверявам Ви, че всички тези тревожни случаи, които са тенденция в поведението само на отделни адвокати няма да ни отклонят от стремежа ни за постигане на декларираната от Вас цел и като административен ръководител на съда ще вложа цялата си енергия за нейната реализация.

Смея да Ви уверя, че в съда ще бъдат предприети незабавни решителни мерки, които да елиминират всеки злонамерен опит за неоснователно отлагане на дела и забавяне на тяхното разглеждане.

Използвам случая да Ви информирам, че споделям и изложеното във Вашата декларация относно необходимостта от оправдаване на легитимните правни очаквания на обществото за обезпечена непрекъснатост в работата на правораздавателните органи.

Смея да Ви уверя, че съда разполага с такъв ресурс, с  административен опит на ръководството и осъществява непрекъснат мониторинг върху изпълнението на предприетите мерки срещу разпространението на заразата. За съжаление обаче, независимо от  отчетените и от Вас факти,  отново отделни адвокати не се съобразяват с предприетите мерки за допускане в сградата на съда, за носене на предпазни маски и  пр., което предизвиква нашата тревога. Известни са ни случаи, в които лица, осъществяващи процесуално представителство, са се явявали в съдебно заседание, след което по спешност са приемани за лечение в здравно заведение. Това ни навежда на мисълта, че с цел предпазване живота и здравето на съдиите и служителите от съда, ние като ръководство сме длъжни да вземем още по-строги мерки, сред които примерно и такива като ограничаване броя на съдебните заседания, рестрикция на времето за обслужване на гише, по-строг контрол върху достъпа до помещенията на съда и пр.

За целия набор от наши действия ще бъдете уведомени допълнително след запознаване с мерките, които ще бъдат предложени на съдилищата  от СК на ВСС на заседание на 10.11.2020 г.      

Изразявайки опасение, че Вашата декларация би оставила погрешно впечатление в обществеността, и за да елиминираме внушението, че българският съд се възползва от ситуацията с COVID-19, за да абдикира от конституционните си задължения да дава защита и санкция при нарушени права, ще си позволим да разгласим по подходящ начин съпричастността си към благородната Ви цел.

04.11.2020 г.          

С УВАЖЕНИЕ,
Игнат Колчев
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close