НОВИНИ

Сезонните работници се осигуряват за здраве сами, ако не започнат друга работа

Сезонно наети работници следва да се осигуряват за здраве сами, ако след изтичане на договорите им не започнат друга работа или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение.

По повод приключване на зимния сезон от офиса на НАП в Смолян напомнят, че за да ползват безплатните услуги на Националната здравноосигурителната каса, лицата за които възникне задължение да се осигуряват за своя сметка, трябва редовно да се внасят здравните си осигуровки и да подават еднократно декларация Образец 7 в офиса на НАП.

Декларацията се подава задължително преди внасяне на средствата за здраве. Това трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението за едно лице да се осигурява за своя сметка. В същият срок се заплаща и здравната осигуровка.

От 1 януари 2019 година е определен нов размер на минималния осигурителен доход – 560 лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху 280 лв. През 2019 година нейният минимален размер е 22.40 лв.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравноосигурителния статус клиентите на администрацията могат да направят  и по телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите вноски и лихвите към тях.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на осигурителните вноски и новостите, може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

Advertisement
Back to top button
Close
Close