Обществени поръчки

Саниране на бл. 189 в гр. Златоград

Срок за подаване на оферти: 07.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 116 287.75 лв.
Критерии за възлагане:
Гаранционен срок в години на изпълнените СМР на обекта – 10%
Работна програма за изпълнение на строителството – 45%
Срок за изпълнение на строителството – 5%
Цена – 40%

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

Обектът, включен в предмета на обществената поръчка, е многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. “Хан Аспарух” № 14, бл. 189, гр. Златоград.

Строителните и монтажните работи, предмет на поръчката включват: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, полагане на хидроизолация, полагане на екстериорна цветна мазилка, полагане на гранитогрес по покриви-тереси; доставка и монтажи на мълниезащитна инсталация, демонтажи и монтаж на нови осветителни тела; съпътстващи дейности, определени в количествената сметка към Инвестиционния проект —фаза Технически проект.
Общото РЗП на сградата е 1407 кв. м.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=173.

Advertisement
Back to top button
Close
Close