Обществени поръчки

Саниране на бл. 178 в гр. Златоград

Срок за подаване на оферти: 07.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 100 581.84 лв.
Критерии за възлагане:
Гаранционен срок в години на изпълнените СМР на обекта – 10%
Работна програма за изпълнение на строителството – 45%
Срок за изпълнение на строителството – 5%
Цена – 40%

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. “Стефан Стамболов” № 13, бл. 178, гр. Златоград”
Строителните и монтажните работи, предмет на поръчката включват: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, полагане на хидроизолация, полагане на екстериорна цветна мазилка, изграждане на бетонова рампа, полагане на гранитогрес по бетонова рампа и входна площадка; доставка и монтажи на мълниезшцитна инсталация, демонтажи и монтаж на нови осветителни тела; съпътстващи дейности, определени в количествената сметка към Инвестиционния проект – фаза Технически проект.
Общото РЗП на сградата е 916 кв. м.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=174.
Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close