Новини

Само един гражданин на обсъждането на отчета на бюджета на Община Смолян

Адв. Филип Топов поиска да бъде насрочено ново публично обсъждане и то да бъде разгласено в медиите, както е по закон

Само един смолянчанин в качеството си на гражданин се отзова на поканата за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2017 г. Това бе 58-годишният Георги Узунов. Останалите присъстващи бяха работещи в общинската администрация, общински съветници и няколко журналисти. Обсъждането се проведе вчера в 17.30 ч. в зала 247 на общинската администрация. Отчета за изпълнението на бюджета представи зам.-кметът Венера Аръчкова. Отсъстваха кметът Николай Мелемов, който по закон изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета, както и председателят на Общинския съвет Данчо Киряков, чието задължение е да организира публичното обсъждане.

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
Скрийншот от Наредба № 10

Общинският съветник Филип Топов поиска да бъде организирано ново публично обсъждане на отчета за бюджета, тъй като за вчерашното не са били изпълнени законовите изисквания. Два са нормативните актове, които трябва да съблюдаваме при изготвянето на отчета за бюджета – Законът за публичните финанси (ЗПФ) и Наредба № 10 на Общински съвет – Смолян, заяви Топов. В тях се предвижда най-малко 7 дни преди обсъждането да бъдат публикувани покани до гражданите в местните средства за масово осведомяване с датата, часа и мястото на събитието. Това според Топов не е било направено. Освен това законът изисква отчетът да бъде изготвен по показателите, по които е приет. Не намирам връзка между гласувания от нас бюджет и таблиците, които сте ни предоставили, каза пред Аръчкова общинският съветник. Той напомни, че отчетът трябва да е в достъпен за гражданите формат и вид, каквато е разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от Наредба № 10.

 

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close