Образование

Съдии и ученици заедно в образователна програма

Съдии и ученици се включват в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017/2018“. За втора поредна година партньор на Смолянския административен съд ще бъде  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Смолян.

През седмицата  се проведе среща с ръководството на училището и бяха определени петте учебни теми, по които материала ще се преподава от съдии от Административен съд – Смолян, в часовете по „Етика и право“ на Xа и Xб клас. Определен е и наставник – председателя на съда Игнат Колчев.

Темите са свързани основно с мястото на съдебната система в обществото, разделението на властите, спецификите на административното правосъдие. Основно място в реализация на програмата ще бъде отделено за повишаване правосъзнанието на учениците и в частност на това как да защитават свои нарушени права.

За финал на Образователната програма ще бъде проведен симулативен процес, какъвто за трета поредна година ще се проведе в съда с ученици от смолянските училища.

Advertisement
Back to top button
Close
Close