Темида

Съдът отмени забраната за реклама на религия в Рудозем

Административният съд в Смолян отмени текст от наредба, който не разрешава „рекламирането на религия или религиозна общност“ в община Рудозем. С Решение №291 от 12 септември т. г. съдът е обявил разпоредбата на чл.6, т.3, предл.7 от Наредбата за рекламната дейност, приета с Решение №187/15.02.2005 г. за незаконосъобразна. Тази разпоредба е действала повече от 12 години и въпреки наличието на активните религиозни общности в Рудозем досега не е била атакувана от нейни представители.

Делото е заведено от Окръжна прокуратура, според която този текст противоречи на чл. 5 и 6 от Закона за вероизповеданията, което включва писането, издавато и разпространяването на религиозни публикации. Прокурорът по делото е изложил доводи, че в чл. 7 и чл. 8 от Закона за вероизповеданията има предвидени предвидени ограничения и конкретният случай не попада в тях. Освен това наредбата противоречи на закон, който е нормативен акт от по-висока степен.

Решението на Административния съд в Смолян може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close
Close