НОВИНИТемида

Съдът отмени текст от Наредбата за местните данъци в Мадан

С решение от 7 май т.г. Смолянският административен съд отмени разпоредбата на чл. 35 ал. 4 от Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан. Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура срещу подзаконовия нормативен акт.

В мотивите си съдът приема, че оспореният текст от Наредба № 8 е незаконосъобразен като приет в отклонение от законови норми от по-висок ранг и затова ще следва  да бъде отменен.

Разпоредбата на чл. 35 ал. 4 от Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан, предвижда, че при придобиване по давност на имущества, недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, се дължи данък в размер на 2.5 на сто от оценката на имота.

Цитираният текст от Наредба № 8 касае размера на данъка единствено при придобиване по давност на имоти и вещни права върху тях. С решението си съдът приема, че този размер на данъка е в противоречие на разпоредби от нормативен акт от по-висока степен – на норми от Закона за местните данъци и такси.

Съдебният акт подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close