Местна власт

Съдът отмени Наредбата за управление на отпадъци на Смолян

С решение от сряда Смолянският административен съд отмени като незаконосъобразна Наредбата за управление на отпадъците в община Смолян. Делото е образувано по протест та Окръжна прокуратура – Смолян.

Прокуратурата твърди в протеста, че при приемане на наредбата е допуснато съществено нарушение на предвидените в чл. 26 ЗНА правила, тъй като не са били изготвени мотиви, с оглед на което са нарушени принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Липсвали и доказателства за действително проведено обществено обсъждане.

В мотивите си съдът приема, че протестът е основателен, поради което подзаконовият нормативен акт следва да бъде отменена. През м. април 2014 г., когато наредбата е била качена на сайта на общината, към нея не са приложени мотиви, както изисква нормата на чл. 26, ал.3 ЗНА, с което са нарушени принципите, прокламирани в чл. 26, ал.1 от Закона.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close