Местна власт

Съдът отмени Наредбата на Рудозем за настаняване под наем в общински жилища

Смолянският административен съд отмени Наредбата за настаняване под наем в общински жилища на община Рудозем. Решението е от 31 май, а делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура.

Атакуваната наредба е приета Общинския съвет в Рудозем на 12 февруари 2005 г. със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“. По време на делото се установява, че тя не е била публикувана на сайта на общината и не е била оповестявана по друг начин в средствата за масово осведомяване, като по този начин не е бил спазен едномесечния срок за предоставяне възможност на заинтересованите лица да представят предложения и възражения по проекта преди приемането. Съдът е категоричен, че подзаконовия нормативен акт е приет е в нарушение и без проведено обществено обсъждане.

Месец след приемането на наредбата – през март 2005 г., тогавашният кмет Асан Чакъров, е инициирал процедура по нейното изменение, отново без обществено обсъждане и без публикуване на предложението. Следващото изменение е през 2018 г. Проектът е публикуван на сайта на общината, след което внесен за разглеждане в ОбС и приет на заседание на 29 март 2018 г. И пак в нарушение на закона – без да е изготвяна предварителна оценка на въздействието, която да бъде публикувана и да стане достояние на заинтересованите лица – жителите на община Рудозем.

Решението на Административния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Advertisement
Back to top button
Close
Close