ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

РЗОК търси сервизно обслужване на леките служебни автомобили

Срок за подаване на оферти: 07.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 2 500 лв.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Обществената поръчка обхваща следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях. Изпълнението на поръчката се изразява в предоставяне на сервизни услуги, включващи техническо обслужване съгласно Техническите изисквания на възложителя – поддържане, ремонт и доставка на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.

http://www.nhif.bg/page/1798

Advertisement
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close