ИНТЕРВЮ

Румен Пехливанов: Нямаме запор на сметките, работим и дишаме по-спокойно

Г-н Пехливанов, какви успехи и какви предизвикателства донесе 2017 година?
2017 година в общ аспект не бих я определил като много добра година с оглед на това, че много от нещата, които бяхме набелязали, ги стартирахме, но не успяхме да финишираме. За щастие обаче всичко се движи в правилна посока, макар и с леко забавени темпове нещата се получават. От гледна точка на общинското управление 2017 бе една успешна година заради това, че най-накрая получихме един безлихвен заем от Министерството на финансите да разплатим огромна част от задълженията, които имахме и да вдигнем запорите от банковите сметки. Това означава, че вече работим и дишаме малко по-спокойно. Като изключим и всички останали неща, които сме работили през годината, това е нещо, което успяхме да свършим изцяло. Приключихме годината успешно финансово, а от там насетне всички други трудности, които ги има, ще ги преодоляваме поетапно. В огромна степен и предизвикателствата, пред които бяхме изправени, са свързани с това, че имахме запори, не можехме да разплащаме, на няколко пъти стигнахме до предупреждение от страна на електроразпределителното дружество за прекъсване на електрозахранването. Бяхме пред угрозата да не можем да подсигурим храна и отопление в детските градини. Но за щастие успяхме с много сериозни усилия да се справим. Другото голямо предизвикателство, което имаше лично пред мен, беше да успеем в рамките на годината да подготвим всички онези инвестиционни проекти, които ни трябваха, за да можем нормално да работим през тази година. Успяхме да се справим, да актуализираме всички проекти за водопроводи, за да можем сега ударно да търсим финансиране за тях. С оглед на построения вече язовир „Пловдивци“ умишлено не го споменах като много голям успех, въпреки че огромна заслуга има общината, но тъй като усилията бяха обединени на МРРБ, Областна администрация и общината, не го показвам като собствен успех. Но това може би е пример за много добро сътрудничество и взаимодействие между различните институции.

Какви европейски проекти са приключили и какво предстои?
През годината приключихме няколко проекта в социалната сфера – лични и социални асистенти, кандидатствахме и получихме одобрение за проект по Трансгранично сътрудничество за насърчаване на предприемачеството по ТГС Гърция – България. Успяхме доста бързо да се справим с втория проект по норвежката програма, по който централната детска градина в Рудозем е с изцяло нова отоплителна инсталация, нов източник на отопление. Най-важното е, че резултатите са страхотни. Икономията, която реализираме, е 4,5 пъти. Това е много важен и значим проект, защото за мен децата са приоритет, образованието е приоритет и всяка година полагаме много сериозни усилия за подобряване на средата и на материалната база, в която се обучават както децата, така и учениците. За поредна година инвестираме 50% от капиталовите разходи на бюджета в системата на образованието. Поредният европейски проект, който спечелихме и чието реализиране предстои през тази година, е по Програмата за развитие на селските райони за гимназията в Рудозем. Предвиден е да се направи цялостен ремонт с нови дворове, игрища и т.н. Предстои започване на два важни проекта за централния площад в Рудозем и центъра на село Чепинци. За първия тръжната процедура е минала, има избран изпълнител и очакваме подходящо време, за да започнем реални строителни дейности. За центъра на Чепинци тепърва ще стартираме тръжна процедура.

Кой е най-големият проблем на общината?
Най-големият проблем, освен финансовия, е, че основната част на инфраструктурата е построена или рехабилитирана през 80-те и началото на 90-те години на миналия век. В този ред на мисли е жизнено необходимо да се подменят водопроводи, канализационни системи, изграждане на нови, подмяна на улични настилки и т.н., все неща, които ежедневно се поставят като проблем от хората. Като изключим финансовия проблем, вторият сериозен е невъзможността да свършим всичко по отношение на инфраструктурата. Тук е моментът да кажем, че ние вече започнахме ударно с общинските пътища още в миналия мандат, а сега се надяваме в рамките на този да успеем на сто процента всички общински пътища да ги обновим и реконструираме. Аналогично работим и с улиците в града и по селата. Като прибавим към това, че и образователната инфраструктура е вече на много добро ниво, смея да твърдя, че посоката е важна, темпът на движение е добър.

Коя от добрите практики, постигната в общината, цените най-много?
Не бих отличил само една добра практика, няколко са. Една от тях е начинът на работа в самата общинска администрация. В никакъв случай аз не изисквам от служителите строго да следват само единствено работно време, а по-скоро търсим резултатно-ориентирана работа. Гъвкави сме по отношение на това какво, кога и как да се свърши. За мен е важен резултатът и поставената задача да бъде решена максимално бързо. Времето показва, че по този начин хората започват да се чувстват като един общ отбор. Друга добра практика, която може би прави впечатление, е личният пример, който кметовете по населени места се опитват да дават и ние ги подкрепяме в това нещо. Не винаги всичко е свързано с пари и практиката да се чака общината всичко да свърши не е добра. Самоорганизирането на хората по важни въпроси прави много по-леко за общината да намери финансов ресурс да подпомогне тяхната инициатива. Може бе след период от около 10-15 години, в който хората просто се бяха откъснали, сега вече се завръща желанието им да се включват в решаване на важен, значим проблем.

Как оценявате взаимодействието си с Общинския съвет?
На много прилично ниво. В Общинския съвет в Рудозем имаме представители на три политически партии. Аз си взаимодействам добре на институционално ниво с целия ОбС. Друг е въпросът, че по различните теми има различен подход от страна на различните групи съветници, но това е съвсем нормално.

Притеснява ли ви емиграцията?
Естествено, няма как да не ме притесняват емиграцията и вътрешната миграция, но като че ли този процес доста се забави в община Рудозем и аз имам някакви много ясни измерители по този показател. Броят на децата, които са в системата на образованието, не намалява. Имаме доста работещи на постоянни работни места в производството и може би това задържа хората в района и с изключение на някои групи жени над 58-60 години и хора със заболявания всички останали, които искат да работят, го правят.

Знаете ли колко деца са се родили тази година в общината?
Статистиката е изцяло в наша полза. През миналата година родените деца са 81. През 2016 г. и 2015 г. те са били по 65.

Какво ще пожелаете на родителите им за новата година и как бихте се обърнали към тях?
На децата им пожелавам да са живи и здрави и да се чувстват добре. На родителите ще им пожелая лесно да отглеждат децата си и да не спират с едно. На младежите, които не са семейни, им пожелавам искрено да се замислят по въпроса.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close