Местна власт

Рудозем тегли нови 2 млн. лв. кредит

Пълна незаинтересованост на жителите

Нито един жител на Рудозем не е взел участие в общественото обсъждане за теглене на нов кредит от общината. На обсъждането, проведено на 20 март, не са присъствали граждани, медии, бизнес и дори общински съветници. Няма подадено и нито едно предложение. „Бяхме публикували съобщението както си му е редът – на сайта на общината и в местен вестник. Явно никой не е проявил интерес”, каза кметът Румен Пехливанов.

Намерението на общината е да изтегли нови 2 млн. лв., с които да рефинансира стария дълг към „Инвестбанк”, чийто падеж бе на 23 март т.г. Днес на заседание на Общинския съвет, насрочено за 8,30 часа сутринта ще трябва да се вземе решение за новия заем.
„Досега по кредита сме плащали само лихви, които еднократно сме погасявали на падеж. Поради факта, че настъпва падеж, моето предложение е да го преобразуваме в кредит с месечни погасителни вноски и да погасяваме и главницата. Надявахме се на безлихвения заем от Министерството на финансите, но няма никакво движение и поради тази причина предприемам тези действия, за да не изпаднем в просрочие”, обясни кметът Пехливанов.

Параметрите на новия кредит са със срок от 180 месеца и максимален лихвен процент не повече от 4,5% годишно.

Заемът от „Инвестбанк” бе изтеглен през 2014 г. отново за рефинансиране на стар дълг. Тогава областният управител Недялко Славов отнесе до съда решението на ОбС. Две години по-късно ВАС отмени решението с мотив, че в протокола от проведеното обществено обсъждане е посочен максимален срок на погасяване не повече от 180 месеца, а в акта на местния парламент е приет максимален срок не повече от 24 месеца. Съдебното решение обаче остана без последствия, защото заемът отдавна бе усвоен.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close