НОВИНИ

„Родопи Трейд Мениджмънт” ЕООД отчете проект за над 2 млн. лв.

На 18.04.2019 г. в Конферентна зала “Сивриева къща“,  Етнографски Ареален Комплекс гр. Златоград, от 15.00 ч. се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0263-С01 ”Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на „Родопи Трейд Мениджмънт” ЕООД”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е  2 112 076.00 лв., в. т. ч. европейско финансиране 1 274 215.11 лв., национално съфинансиране 224 861.49 лв. и собствено финансиране 612 999.40 лв. Със средствата са закупени нови металорежещи и металообработващи машини – 23 бр. и 1 бр. мотокар. Направено е енергийно обследване. Въведена  и  сертифицирана е система за енергиен мениджмънт. Изготвен е финансов одит на разходите по проекта. Изпълнени са дейности по публичност и визуализация. Всички дейности по проекта са изпълнени до 22.04.2019 г.

„Родопи Трейд Мениджмънт” ЕООД

Advertisement
Back to top button
Close
Close