Обществени поръчки

Ремонт на спортни площадки в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Смилян

Срок за подаване на оферти: 19.04.2018 г.
Стойност на поръчката без ДДС: 169 443 лева
Критерии за възлагане:
Цена за изпълнение на поръчката – 35%
Срок за изпълнение на поръчката – 15%
Организация за изпълнение на поръчката – 50%

Предвижда се възстановяване на две мултифункционални спортни игрища в двора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Едното игрище се намира в северозападната част на двора на училището. То е с размери 40,00х20,00 м. Предвидено е да се положи изкуствена тревна настилка, както и частичен ремонт на съществуващата ограда и монтаж на нова зад трибуните и по късите страни на игрището.

Второто игрище е в близост до съществуващата спортна зала. То е с размери 15,00х24,00м. И за него е предвидена изкуствена тревна настилка. Изпълнителят трябва да отводни спортните площадки, както и да заусти мобилна тоалетна към
съществуваща канализация. Предвижда се още осветление на игрищата в дворното пространство, като се монтират 2 броя нови стоманено-тръбни стълбове, на които се монтират осветителни тела тип прожектори LED. Предвиждат се изкопни работи, извозване на земни маси, полагане на настилки отбетон и трошен камък.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ousmilyan.com/index.php/profil.

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close