Местна властНА ФОКУС

Рекорден проект за бюджет на Смолян от 68 милиона лева внася кметът Мелемов

Рамката на проекта за бюджет за 2021 година на Община Смолян е 67 774 917 лева. Това сочи в докладната си записка пред общинските съветници кметът Николай Мелемов. От тях за делегирани от държавата дейности са предвидени 31 653 995 лв., а за местни дейности – 36 120 922 лв. Според Мелемов проектът за бюджет е съобразен с икономическите тенденции и плана за развитие, целящи превръщането на община Смолян в център на опазване на традициите и развитие на иновации, ангажиран с повишаване стандарта на живот, благоприятен за бизнес и инвестиции, със съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, развиващ интелигентни и креативни идеи, град богат на културен и спортен календар, осигуряваш условия за пълноценна изява на личността, съвременни условия на образование, вълнуващ с уникални туристически атракции, отворен към хората с висока степен на толерантност.“

В документа не се посочва какъв „център на опазване на традициите“ се предвижда да бъде Смолян, няма и дума за епидемията от коронавирус, нито мерки за преодоляването й, нито за икономическо възстановяване на Смолян след нея.

Значително се увеличава издръжката на общинската администрация – от 1 830 000 лв. на 2 205 500 лв. Средствата за възнаграждения на кметовете и кметските наместници достигат 718 700 лв., а за заплати на служителите в общинската администрация ще бъде отделен 1.5 млн. лева. За „Обрана и сигурност” ще бъдат разпределени 272 052 лева, а предвидените средства за издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е над 90 хиляди лева. За делегираните от държавата дейности в образованието са заделени 18 558 537 лева, с около 12% повече от 2020 година, когато разходните стандарти за образование бяха 16 506 877 лева.

С 19% спрямо 2020 г. се увеличават и средствата за здравеопазване и те достигат 883 423 лева. От тях за медицинско обслужване в здравни кабинети – 373 944 лева, за детска кухня – 56 496 лева, за яслени групи към детски градини – 329 583 лева. Ще бъдат похарчени и 113 400 лева за общинския съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове.

Бюджетът за култура е 2 307 035 лева. От тях 648 470 лв. – за Регионална библиотека „Николай Вранчев“, 468 624 лв. – за Регионалния исторически музей, 179 349 лв. – за Художествената галерия, а 1 010 592 лв. – за читалищата в общината.

За представителни разходи на кмета на общината и кметовете на населени места са планирани 15 000 лв., за еднократни помощи – 20 000 лв., за стипендии на лекари – 10 000 лв., за стипендии на ученици – 5 000 лв.. Предвиждат се 80 000 лв. за финансови стимули за новородени.

Разходите за улично осветление в общината и тази година са близо 1 млн. лева, 70 хиляди лева са предвидени за хоризонтална и вертикална маркировка, а за зимно поддържане се предвиждат 744 хиляди лева. Общината ще задели 1 млн. лева за съфинансиране по оперативни програми.

За спортен календар има средства в размер на 130 000 лв., за спортни клубове – 100 000 лв., отделно от тях и 80 000 лева за ФК „Родопа – Смолян“. Управлението, стопанисването и поддръжката на спортна инфраструктура в общината ще струва 992 500 лв., за културен календар са заделени 223 300 лв., за издръжка на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – 210 000 лв.

Най-голямото перо в местните дейности и тази година е чистотата и сметосъбирането – 4 594 820 лева.

Advertisement

ЕДИН КОМЕНТАР

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close