Advertisement
МЕСТНА ВЛАСТ

Радка Грозданова: Моля ви, спрете да съсипвате това, което направихме от 2014 година до момента!

Уважаеми граждани, приятели, колеги и всички останали, които изразихте мнението си по интервюто, дадено от г-н кмета на община Девин във в. „Отзвук“ на 25.06.2018 г., по повод дейността и състоянието на МБАЛ – Девин.

Настоящия отговор правя, като използвам конституционното си право за това, единствено по Ваше настояване и от уважение към вестника, който винаги е отразявал събитията около „МБАЛ – Девин“ такива, каквито са.

Ще дам кратки и точни отговори по всяко едно обвинение и всяка една обида, базирайки се на фактите:

 1. Болницата отвори врати на 01.01.2014 г. с решение на Общински съвет – Девин. Служители на Общината свалиха лепенките от затворената сграда, след което започнахме да възстановяваме потъналите в прах повече от три години стая по стая, етаж по етаж, отделение по отделение. Най-тежкото, което продължава да тежи и до днес, са дълговете на лечебното заведение, трупани с години от предходни управления, които към 01.01.2014 г. бяха заплати, осигуровки и данъци – приблизително 550 хил. лв., и задължения към доставчици повече от 1,3 млн. лв. Във връзка с тези задължения наследихме и над 40 изпълнителни дела.

С предоставените средства от правителството (700 000 лв.) бяха покрити около 30% от дълговете, като в т. ч. са изцяло погасени и задълженията към персонала.

Категорично не приемам иронията относно много доброто управление. Към момента задълженията към доставчиците са намалени с почти 60%. В подписани споразумения с кредитори на лечебното заведение бяха опростени лихви и части от главници, което е в резултат единствено на конкретни административни действия от наша страна.

По-голямата част от тези споразумения са изпълнени.

За мен е неразбираем фактът кой е предоставил информация на кмета на община Девин, че болницата върви към дъното, след като поредният финансов отчет (за 2017 г.) е заверен без резерви от независимия одитор, назначен от община Девин, и който отчет е одобрен от Общински съвет – Девин.

 1. По мое настояване пред предходния общински съвет, знаейки в какво състояние поемам лечебното заведение откъм дългове, с цел осигуряване на пълна прозрачност и откритост на действията, беше включен представител на Общината в Съвета на директорите на болницата. Такъв представител има и в момента, в качеството му на председател на съвета на директорите.
 2. Като собственик на болницата Общината е в правото си да обяви конкурс, макар че неколкократно съм заявявала пред общинското ръководство, че съм готова да се оттегля, и то по начин, по който да не се създават сътресения и напрежения сред лекуващи и лекувани.
 3. Категорично не е вярна информацията относно ЕВН. Заварихме задължения към ЕВН в размер на 78 хил. лв. главница и още толкова лихви, неустойки и такси по изпълнителни дела. Общината пое ангажимент пред ЕВН за погасяване на стария дълг чрез продажба на недвижим имот. Това вероятно не се случи, след което дружеството кредитор поиска несъстоятелност на лечебното заведение. С цел да спрем процедурата по несъстоятелност, отново подписахме споразумение, за което общинското ръководство предложи осигуряването на заем за погасяването на дълга, тъй като споразумението не беше по силите на лечебното заведение, още повече, че болницата вече изпълняваше не малко подписани споразумения. Този заем не се случи до момента и дългът към ЕВН по писмото до одитора във връзка с потвърждаването на салдата към 31.12.2017 г. е в размер на 174 хил. лв. Това категорично не е по моя вина. Заявявам пред вас, че текущите задължения към ЕВН, без отоплението, се погасяват редовно. С приходи от сегашната дейност са погасени 40 хил. лв. стари задължения към ЕВН (община Девин разполага с банковите извлечения, от които са видни всички плащания). Погасените до момента стари дългове към „ВиК“ ЕООД са в размер на 28 хил. лв. И тук нека всеки от читателите си даде отговор защо в интервюто е казано „…по отношение на финансовото състояние на болницата, защото откакто ние сме в мандата на управление на общината, тя постоянно затъва.“ Към дъното на ямата щеше да ни заведе фактът, ако бях подписала споразумение за недължима сума към фирма в размер на 200 хил. лв., което споразумение се лансира от общината в публичното пространство. Тук ще си позволя да изкажа благодарност на Председателя на общински съвет Девин, който подкрепи нашите действия в търсене на справедливо решение за защита интересите на болницата.

Отново ще спомена, че и при сегашния и при предходния мандат на общинското управление, болницата е представяла финансови отчети, които са проверявани и заверявани от независими одитори, назначавани от общината, и които отчети са одобрявани от общински съвет. Всички финансови отчети са публикувани в ТР и всеки може да се запознае с тях.

 1. „МБАЛ Девин“ няма текущи задължения към персонала, както и дължими социални осигуровки. С приходи от дейността на лечебното заведение, както и със субсидията от държавата са погасявани стари дългове, натрупани от преди 2011 година (конкретните цифри за погасените стари дългове са налични в община Девин).
 2. Проектът не е спечелен от Община Девин и това на всички е известно. Абсолютно несъстоятелно е изречението „…Никога Община Девин няма да може да усвои парите по този проект, ако има публични задължения, каквито болницата има.“ Няма как задълженията на болницата да влияят на проект на Общината. Считам обаче, че не е важно кой е спечелил проекта, а е важно той да бъде реализиран. Настоявам поне сега Общината да се намеси, за да може европейското финансиране да стигне и до нашата болница. Стига да не се цели обратното. Заложените в проекта дейности са в полза на населението от региона и това е нещото, което ме накара да се боря за него от 2015 година.
 3. В безхаберието си към проблемите на здравното заведение кметът не е забелязал как работи изпълнителният директор на дружеството и колко са присъствените му дни, както и кой определя възнаграждението му.

Относно възнаграждението на изп. директор – то е такова, каквото го гласува принципалът в лицето на Общинския съвет, по предложение на кмета чрез докладна записка. Последното определено възнаграждение на изпълнителния директор е гласувано от ОбС на 29.03.2018 г. по предложение на кмета, и то не е по-ниско от определеното такова от предходния ОбС.

 1. Категорично съм против внушенията по адрес на лекари и медицински специалисти, които са в ущърб на техния авторитет.
 2. Категорично неправилно е тълкуването на два различни показателя, относно заплащането от РЗОК и лимитите. Това обяснявах на среща в Общината, но за съжаление явно отново не съм разбрана.
 3. Няма как да се иска от настоящия екип лекари и медицински сестри да връщат стари задължения, при сега действащата икономическа ситуация. С приходите, които те постигат, могат да покриват разходите по работни заплати, социални осигуровки, лекарствени средства и консумативи, ел. енергия (без отоплението), вода и всякакви услуги по поддържането на апаратура (рентген, клинична лаборатория, стерилизация). Въпреки това, видно от информацията, която е предоставена на община Девин, настоящият колектив с настоящата си дейност са покрили значителни по размер стари дългове.
 4. Относно комуникацията: Всеки месец предоставяме в община Девин подробна икономическа информация относно постъпленията на дружеството и разплащанията, извършвани от каса и от банкова сметка.
 5. На въпроса „Смятате ли да помогнете за намаляване на старите задължения на здравното заведение?“ надявам се наистина да се направи нещо, което ще помогне „…болницата да стъпи финансово на крака и да тръгне още по-добре нагоре“ според думите на г-н кмета. Това е крайно необходимо да стане, все пак дружеството е общинско. Но докато това се случи дълговете към ЕВН и НАП ще се увеличават непрекъснато с начисляваните ежедневно лихви и неустойки.
 6. Каня г-н кмета с представители на община Девин да намерят време в рамките на настоящия им мандат да се запознаят с фактическото състояние на „МБАЛ Девин“. Готови сме, както винаги, да предоставим пълна информация по всеки един въпрос. Така ще спрем грозните и неприлични приказки по адрес на колектива и управлението от рода на „злоупотреби“ и др., за които на г-н кмета е известно, че се доказват по друг начин.
 7. Заявявам пред вас, че от обявяване на конкурса съм в полагаем отпуск. Не желая моето име да се спряга с организираните протести и митинги. Не желая и това, което се цели отвън, да създава напрежение вътре в колектива. Това, уважаеми господа, води до дестабилизиране на лечебното заведение. Това се отразява, както на лекуващи, така и на лекувани. Моля ви, спрете да съсипвате това, което направихме от 2014 година до момента.
 8. Позволете ми да благодаря на всички дарители, жители на трите общини. Благодаря ви, мили хора. Вашето отношение е достойно за уважение. За пореден път с действията си доказвате, че тази болница е необходима на ВАС – хората от региона.

И накрая искам да кажа, че искрено съжалявам за некоректно изнесената информация в интервюто от г-н кмета. Ако беше си проверил преди това от двете страни фактите, може би интервюто щеше да звучи по-истински.

Не вкарвайте, уважаеми господа, политика в здравното заведение! Пазете го, то е ваше! Изпълнителният директор и кметът днес ги има, утре са други, но хората остават. А тези, които работят за вас и са посветили живота си за вашето здраве – лекари, медицински сестри, лаборанти и обслужващия медицински персонал, са истински професионалисти.

С уважение,
Радка Грозданова

Забележка.: Заглавието е на редакцията на „Отзвук“

 

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!