Местна власт

Променят общинска наредба заради конкретен ресторант (обновена)

Общинският съвет на Смолян утре (31.08) ще обсъжда промени в Наредба № 1 за обществения ред. С допълненията се предвижда да бъде удължено работното време от 22,00 на 23,00 часа на заведения, които се намират в жилищни сгради. Освен това се допуска облекчаване на процедурата за издаване на разрешение за удължено работно време. Досегашният текст на наредбата предвиждаше да има писмено съгласие на собствениците на жилищата в сградата, където се намира заведението. Кметът на общината Николай Мелемов предлага вместо съгласието на всички собственици да се прилага решение на Общото събрание на собствениците, взето по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост. Той предвижда решението да се взема с обикновено мнозинство от над 50%.

„Отзвук“ научи, че наредбата се преработва заради ресторант „at HOME“. Той се намира в новата кооперация срещу сградата на РИОСВ. В апартамента, който се намира точно над заведението, живее д-р Димитър Пампоров. Той категорично отказва да се съгласи с удълженото работно време. На предишното заседание на Общинския съвет ветеринарният лекар взе думата. Пред „Отзвук“ д-р Пампорово заяви, че шумът в ресторанта ще пречи на семейството му и детето му, което ходи на училище. Много апартаменти в сградата обаче са празни, тъй като не са продадени.

С промяната на наредбата се цели ресторантът да работи до 23,00 часа въпреки мнението на потърпевши съседи като Пампоров. Освен това много лесно може да бъде взето решение на Общото събрание на собствениците. С непродадените апартаменти се постига мнозинство по чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост. Празните апартаменти „гласуват“ и „са представлявани“ от адвокат, научи още „Отзвук“.

Промяната може да отвори „Кутията на Пандора“. В редица жилищни сгради в град Смолян има заведения и те ще могат да си удължават работното време само със съгласието на 50% от живущите.

Advertisement
Back to top button
Close