Местна власт

Прокуратурата атакува Наредбата за местните данъци и такси на Община Девин, била приета „на тъмно“

Окръжна прокуратура – Смолян, атакува в Административния съд Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Девин. Държавното обвинение е образувала преписка по надзора за законност след изпратени материали от Върховна административна прокуратура. В хода на проверката е установено, че процедурата по приемането на подзаконовия нормативен документ е опорочена. Проектът на наредбата не е бил публикуван на интернет страницата на Община Девин, липсват мотиви и не е бил предоставен 14-дневен срок на заинтересованите лица да направят предложения и възражения.

Наредбата е внесена за гласуване в Общинския съвет през 2008 г. по докладна записка от тогавашния кмет Здравко Василев. В последствие нормативният документ е изменян седем пъти, като последната редакиця е от януари 2019 г.

„В случая липсват доказателства за изготвени от вносителя мотиви по внесените проекти, както и при приемането на наредбата, така и при всички направени след това изменения и допълнения, с изключение на тези от 2016 г.“, пише в протеста си прокурор Станчо Станчев. Според държавното обвинение наредбата е незаконосъобразна.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close