Местна власт

Приеха бюджета на Смолян за 2017 г., но не и отчета за 2016 г.

Благодарение на един от „предателите“, както ги нарекоха от ГЕРБ, бюджетът на Община Смолян бе приет почти във вида, в който бе внесен от кмета Николай Мелемов още през месец януари. Предложенията, които направиха ръководителите на групите съветници на БСП и КРОС Стефан Сабрутев и Кирил Хаджихристев, свързани с разпределението на средствата за капиталови разходи и преходния остатък за местни дейности, бяха отхвърлени, тъй като получиха по 14 гласа „за“ при необходими 15. Един глас не достигна, за да мине и предложението, което направи Кирил Асенов, средствата за чистота да бъдат намалени от 3.6 милиона на 2.5 милиона. Против тези предложения гласува един от тримата „предатели“ – Димитър Николов.

Съветниците от ГЕРБ Филип Топов, Димитър Николов и Данчо Киряков бяха обвинени в „абсолютно предателство“, когато Славка Каменова бе свалена като председател на Общинския съвет в края на февруари. Съветниците от ГЕРБ се преместиха на последните редове в залата, за да са далеч от Топов и Николов, а последните двама на няколко пъти подкрепиха предложения на КРОС и БСП по знакови гласувания. А Киряков и този път отсъстваше. В залата присъстваха 27 общински съветници. За бюджета гласуваха 16 съветника, 10 се въздържаха, а един бе против.

След като Хаджихристев и Сабрутев направиха предложенията си, с които поискаха да бъдат осигурени повече средства за капиталови разходи в селата и някои улици в града, от ГЕРБ поискаха почивка. Николов е бил убеден да гласува против по време на почивката, разказаха съветници.

Рамката на годишния бюджет е 41.1 млн. лева, от които делегираните от държавата дейности са 17.5 млн. лв., а местните дейности – 23.6 млн. лв. 9,6 милиона от тях са предвидени като приходи от продажби на имоти и те едва ли ще бъдат реализирани. Според финансовия министър Владислав Горанов „предвижданото изпълнение на приходи от продажби от нефинансови активи за 2017 година е твърде надценено.“ Доказателство за това е, че над 9 милиона лева приходи от продажби бяха заложени и през 2016 г., но реалното изпълнение е едва 180 хиляди лева.

Стефан Сабрутев

Преди бюджета за 2017 г. съветниците обсъдиха и отчета за бюджета за 2016 г. Основното изказване по отчета бе на Стефан Сабрутев, който посочи над 10 параграфа, по които кметът Мелемов е похарчил стотици хиляди левове повече от предвидените в бюджета. В отговор кметът посочи, че общината е получила награда за прилагане на системите за финансово управление и контрол в националния конкурс „Най-добра администрация“ на ВСИ „Д. Ценов“ – Свищов. Кметът бе донесъл в залата и сложил пред себе си на масата получената статуетка за награда. Въпреки това съветниците не приеха отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close