НОВИНИ

Приеха бюджета на Община Смолян

Отхвърлено бе искането на Мелемов за нов заем от 500 хиляди лева

С 24 гласа „за“ от всички групи в ОбС (ГЕРБ, КРОС, БСП, ДПС и ЗНС) днес бюджетът на Община Смолян за 2018 г. бе приет. Против гласува само ръководителят на групата на БСП Стефан Сабрутев, а четирима, сред които лидерите на КРОС Кирил Асенов и Кирил Хаджихристев се въздържаха. Това е най-слабият бюджет от 15 години насам, каза при обяснението на отрицателния си вот Стефан Сабрутев. Според него приетият бюджет противоречи на закона. Над 6 млн. лв. са заложените приходи от продажби на имоти (нефинансови активи). Според нормативния акт и указанията на министъра на финансите, цитирани от Сабрутев,  приходите от продажба на нефинансови активи могат да се използват само за капиталови разходи – за строителство и ремонт на пътища, улици и ремонт на сгради общинска собственост. Само 2 млн лв. от въпросните приходи Мелемов е заложил за капиталови разходи, поясни съветникът от БСП. Останалите 4 млн. лв. са някъде между числата и параграфите, добави той. Той поиска отговор от кмета Мелемов и зам. кмета Аръчкова къде отиват въпросните 4 млн, но такъв не получи.

Най-много предложения за промени направи съветникът от ГЕРБ Филип Топов, като повечето от тях бяха приети. Сред тях бе и предложението му да отпадне т. 25 от решението, с което общинският съвет даваше право на кмета при необходимост да може да изтегли 500 хил. лв. краткосрочен заем от банка.

Advertisement
Back to top button
Close
Close