Местна власт

Приеха бюджета на Община Смолян, най-слабият от десетилетия насам

С 24 гласа „за“ бюджетът на Община Смолян за 2018 г. бе приет. Против гласува само ръководителят на групата на БСП Стефан Сабрутев, а четирима, сред които лидерите на КРОС Кирил Асенов и Кирил Хаджихристев, се въздържаха. Това е най-слабият бюджет от 7 години насам, каза при обяснението на отрицателния си вот Стефан Сабрутев. Бюджетът на община Смолян е в размер на 37 722 622 лв. Субсидията от републиканския бюджет за т. г. ще бъде 23 377 715 лв. Общината залага на данъчни приходи от 3 675 000 лв. и неданъчни постъпления в размер на 11 737 199 лв.

За приемането на бюджета бяха необходими 15 гласа „за“ от общо 29-те общински съветници. Заседанието бе открито в отсъствието на двама от ГЕРБ – Петър Мирчев и Мария Семерджиева. Председателят Димитър Кръстанов съобщи на колегите си, че двамата ще закъснеят, след което съветниците от мнозинството започнаха да печелят време, тъй като към момента разполагаха с 13 „гласа“. Най напред Ангел Безергянов – председател на групата на ГЕРБ, поиска точката за бюджета да стане последна, но предложението му не мина. След това кметът Николай Мелемов, който обикновено казва лаконично за всяка своя докладна „Няма какво да добавя“, за първи път я прочете открай докрай. След това за първи път взеха думата и всички председатели на комисии да разкажат как са минали заседанията им. Междувременно Мария Семерджиева, която закъсня заради погребението на свой близък, влезе в залата, а председателят Димитър Кръстанов поднесе своите съболезнования. Ангел Безергянов от името на ГЕРБ поиска половин час почивка, по време на която пристигна и Мирчев.

След което се премина към гласуване. Но мнозинството от 15 гласа се оказа доста по-голямо, защото „за“ бюджета гласуваха и съветници от опозицията от КРОС и БСП.
„Бюджет 2018 г., както всички бюджети от 2012 до сега, са изключително небалансирани, най-вече в частта собствени приходи. Всяка година от планираните собствени приходи не се изпълняват между 5 и 10 милиона лева. В същото време ние сме предвидили тяхното разходване. На края на годината виждаме, че голяма част от предвидените дейности не са извършени поради липса на средства. Изводът, който може да се направи, е, че 2018 г. се очертава да е най-тежката във финансово отношение за община Смолян от последните 15 г. С бюджет 37 млн. лв. областният град Смолян се нарежда до малки общини като Нова Загора с бюджет над 30 млн. лева.“ – каза Стефан Сабрутев. Общите задължения на община Смолян надхвърлят към 31.12.2018 г. 18 милиона лева. От вашето „правилно“ управление демографският срив е видим и за слепеца. Младите хора напускат града и нямат намерение да се завръщат. Прозорците вечер на блоковете и къщите са все по-тъмни, раждаемостта рязко спада… Мога да говоря много по темата, но ще спра до тук, защото цялата общественост вижда накъде ни води вашето управление, добави той.

Според него бюджетът, съставен от Мелемов, противоречи на закона. 6 825 199 лв. са заложените приходи от продажби на имоти (нефинансови активи). Тези средства могат да се използват съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси и указанията на Министерството на финансите само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми по програми за финансово оздравяване, заяви Сабрутев. За това са предвидени 2 469 000 лв. Къде са останалите 4 356 199 лв.?, попита той. Отговор не получи. Най-много предложения за промени направи съветникът от ГЕРБ Филип Топов, като повечето от тях бяха приети. Сред тях бе и предложението му да отпадне т. 25 от решението, с което общинският съвет даваше право на кмета при необходимост да може да изтегли 500 хил. лв. краткосрочен заем от банка.

Заседанието на ОбС остана скрито за гражданите. От една година сесиите се предаваха онлайн от „Еском“. Според представител на медията договорът им е изтекъл и не е бил подновен. Преди това сесиите се предаваха по общинското радио, но и то вече е закрито.

Покажи още
Back to top button
Close
Close