Местни избори '2019

Председателят на ОИК Смолян Симеон Велинов: Аз действах на момента!

Г-н Велинов, кое наложи разпечатването и отварянето на помещението, където се съхраняват бюлетините?
В момента върви прокурорска проверка. И искам да използвам възможността да ви поканя в 8,30 часа утре (25.10.2019 г. – б.а.) да присъствате, когато с комисията ще отваряме помещенията с бюлетините. Ще се направи проверка на бюлетините по приемо-предавателен протокол.

Благодаря за поканата, но кое наложи отваряне на помещението?
От полицията имаше сигнал, че предходния ден самото предавателно устройство, кутията, не дава сигнал към полицията. Обектът е под охрана и съмненията бяха, че кутията е изгоряла.

Какво стана тогава?
Аз предупредих другите членове, които бяха в комисията…

Всички членове, или само някои?
Тези, които присъстваха в момента на идване на полицаите.
Г-н Петев беше там, г-жа Маринова също. Аз докато търсих ключа за помещението, те бяха с полицаите пред помещението и ме чакаха да намеря ключа.

Значи са присъствали при разпечатване на помещението?
Да, да.

Съставихте ли протокол за разпечатването и за това, че ще бъде отворена стаята?
От полицията има доклад, докладна записка – така процедират, който е предаден.

Не следва ли и Общинската избирателна комисия да излезе с докладна по случая?
Предполагам полицията ще ни сдобият с такъв доклад, както и прокуратурата, защото той е някакъв вътрешен доклад.

А вие нямате изисквания, така ли?
Нашите изисквания са да запечатваме стаята с лепки.

Полицаите оправиха ли проблема, какъв се оказа?
Те си отвориха самата предавателна кутия, направиха си проверка. В същото време единият от хората на полицията беше на телефона и разговаряше, като фактически дистанционно проверяваха системата. След като въведоха паролата, излезнахме. Обясниха, че СОТ-системата работи и всичко е както трябва.

Беше ли уведомен вр. и. д. кметът на общината Мариана Цекова, която отговаря за съхранението на изборните книжа, че има технически проблем по линия на СОТ в изборното помещение?
Ами от полицията трябва…, тях трябва да питате.

По закон полицията не трябва ли да има досег до бюлетините, изборните книжа и помещенията само с разпореждане на съдебни органи, прокуратурата и разследващи?
Полицаите са нямали досег, те просто са си влезнали да си видят СОТ-устройствата. Фактически не са се занимавали и не е била тяхната цел да влизат за кашоните и бюлетините.

Нали там са били кашоните с бюлетини?
Да, да. Но те си отговарят за СОТ-а на полицията и затова трябваше да извършат проверката, не трябваше да е друг техник, а полицаите си го правят това.

Още тогава ли направиха доклада, че има технически проблем със СОТ-а?
Обясниха ми, че пътуват към други общини, други ОИК и няма как през този ден да ми бъде изготвен такъв доклад. И вчера се е случило това.

Значи два дни по-късно?
Да. Отразили са си го вече като документ – какво са направили, какво е наложило влизането вътре, какво е установила проверката и като цяло мотиви защо се е наложило да влизат.

Добре де, не би ли следвало, като се наложи да влиза полиция всички членове на ОИК да бъдат уведомени. Все пак членовете са от различни партии и точно това е идеята – да съблюдават изборния процес?
Ами да, присъстващите членове бяхме от три различни квоти на партии.

Но не сте били длъжни да уведомявате останалите, така ли?
Аз действах на момента. Значи, в крайна сметка, и полицаите, както и ние, са длъжностни лица. И аз като председател следва да не осуетявам някакви техни проверки за СОТ-а, защото всяка една минута е ценна. Казах му на господина по принцип, че трябва да ме извести с писмо и т.н. А той ми вика – няма време за такива процедурни неща…

Толкова ли е било спешно като ситуация?
Те пристигнаха двамата и ми казаха – трябва да влезем вътре.

Значи вас, като председател на ОИК, са ви поставили пред една свършена ситуация?
Не пред свършена ситуация. Но в крайна сметка аз като председател, който също е отговорен за съхранението на тези бюлетини, бях длъжен да отреагирам по някакъв начин и да им съдействам.

Сега излиза, че има съмнение за вмешателство на изборите, така ли е?
Аз затова ви казвам, утре ви каня, както и други медии каня, да присъстват тука и да се уверят в това какво има вътре, какво се изнася – по кашони и приемо-предавателен протокол.

Това означава ли, че всичко ще се провери и отново ще се запечата помещението?
Те вече се преместват в друга стая, в която ние работим и обобщаваме материалите и книжата за всяка от секциите.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close