ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Почистване на помещения на ТП на НОИ – Смолян

Срок за подаване на оферти: 13.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 20 500 лв.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени услуги по почистване на работни помещения вкл. прилежащите към тях идеални части, ползвани от Териториално поделение на НОИ – Смолян (находящо се в сградата на Община Смолян в гр. Смолян, бул. “България”№ 12, трети и четвърти етаж, западно крило), както и работните помещения в гр. Мадан, ул. „Обединение” № 16, помещения № 9 и №10 на 3 етаж; гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, стаи № 1 и № 1А, 3 етаж в сградата на бивш щаб на военно поделение -Девин; гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, офис 1, VІІ етаж и гр. Доспат, „ул. Здравец” № 5, стая 208 и № 209 на 2 етаж на Общинска администрация – Доспат за срок от 24 месеца.

https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close