Местна власт

Отмениха общинска наредба, вкарвала деца с привилегии в детска градина

Административният съд в Смолян отмени текстове от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в детски градини и училища в община Рудозем заради дискриминация на децата. Делото е образувано по протест на Районната прокуратура в Мадан срещу незаконосъобразни и постановени в противоречие с разпоредби на правни норми от по-висока степен.

Прокуратурата атакувала чл.17, ал.1, т. 8; чл. 30, ал. 1, т. 3 и чл. 31, ал.3. В първата разпоредба е залегнало правилото, че при запълнен капацитет и повече заявления за постъпване в ясли или градински групи, приоритетно се приемат децата на родители, които работят в детската градина. Според съдебният състав предоставянето на такова предимство ограничава и дискриминира останалите деца и е в противоречие на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Това противоречи и на Конституцията на Република България, според която всеки има право на образование. Нормата на чл.30, ал.1, т. 3 от Наредбата сочи, че децата от детските градини се отписват при незаплащане на месечна такса за два последователни месеца, което също нарушава утвърдените принципи за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик. Последният текст, който прокуратурата вкара в съда, е преместване на детето от една детска градина (училище), което е било възможно само след заплащане на дължимите такси. Според Административният съд и при този случай се ограничават правата на децата, като се поставят в зависимост от изпълнението на финансови задължения на родителите, което е недопустимо. С тази разпоредба се освобождават органите на общината от законово предвидените за тях задължения, залегнали в разпоредби на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Advertisement
Back to top button
Close