НОВИНИ

Откриха ново находище на Родопски крем

Ново находище на защитеното растение Родопски крем (Lilium rhodopaeum) бе открито при проверки в района на село Кремене. От началото на юни инспектори от РИОСВ – Смолян, са извършили три проверки. Освен ежегодния мониторинг на защитеното растение е извършен и извънреден контрол, след сигнал на родопчанин по време на Фестивала на дивите цветя. Тогава експертите открили Родопски крем в района на село Кремене. Новото находище е с площ 150 кв.м. В него са преброени около 40 растения в различна фаза на цъфтеж.

По време на плановите проверки на находищата на Родопски крем в защитената местност Ливадите, село Сивино и село Стойките е установено, че популациите на растението са стабилни.

Родопският крем се среща на още няколко места в Родопите – Куцинското блато край с. Проглед,  резерват „Сосковчето“ край Смолян,  местността Циганско градище, и „Кичик кая“ край град Рудозем. С цел ограничаване на антропогенното въздействие, оказващо се основен лимитиращ фактор за естественото разпространение  на вида, голяма част от находищата на растението са обявени за защитени територии съгласно Закона за защитените територии, а останалата част попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Видът е с природозащитен статут „критично застрашен“ и е включен  в Червената книга на България.

Advertisement
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close