Образование

От 3 юли започва приемът след VII клас, документи се подават във Второ ОУ в Смолян

Резултатите от изпитите от Националното външно оценяване в VІІ клас за
учебната 2018/2019 г. по БЕЛ, математика и чужд език са обявени на сайта за национално външно оценяване – https://7klas.mon.bg или https://priem.mon.bg
За проверка на резултатите в електронен формат на сайта Ви трябват
индивидуалният входящ номер на ученика и код от служебната бележка, съобщават от РУО – Смолян

На 01.07.2019 г. и 02.07.2019 г. учениците могат да са запознаят с
оценената си работа в присъствието на родител (настойник) и след
представяне на документ за самоличност както следва:
– по БЕЛ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, бул. „България“ №
59 от 8.00 ч . до 18.00 ч.;
– по математика в ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян, ул. „Никола
Филипов“ № 2 от 8.00 ч . до 18.00 ч.;
– по чужд език в РУО – Смолян, бул. „България“ № 14, ет.5, стая 509 само
на 01.07.2019 г. – от 8.00 ч . до 18.00 ч.

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа копиране,
преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на
оценителите.

След получаване на служебната бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и
по математика и след получаване на свидетелството за завършено основно
образование, учениците ще могат да подават заявления за участие в първи
и трети етап на класирането по електронен път / https://7klas.mon.bg
или https://priem.mon.bg/ или на място в училище, определено от
началника на РУО – Смолян.

Заявлението за участие в първи етап на класиране се подава в срок от
03.07.2019 г. до 05.07.2019 г.

Определеното училище за подаване на заявления (по образец) за участие в
първи и трети етап на класиране за област Смолян е ОУ „Проф. д-р Асен
Златаров“ – град Смолян, с адрес: гр. Смолян, ул. „Тунджа“ № 7.

Адресите на двата сайта, на които ще могат да се подават онлайн
заявление за кандидатстване след VII клас са priem.mon.bg и
7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще постъпват
в една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт
родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Учениците, които кандидатстват за паралелки в професионални гимназии е
необходимо да представят медицинско свидетелство, издадено от
общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност
от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в
профилирани гимназии, обединени и средни училища. В този случай при
подаване на онлайн заявление за кандидатстване е необходимо да се качи и
сканирано копие на медицинското свидетелство.

Обявяването на резултатите от първи етап на класиране е до 11.07.2019 г.
Резултатите от класирането може да проверите в двата сайта
https://7klas.mon.bg или https://priem.mon.bg.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване
на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2019 г.

Участието във втори етап на класиране става с подаване на заявление по
образец, което се попълва в училището, в което ученикът е класиран на
първи етап, но смята, че би могъл да се класира на по-предно желание. В
заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не могат да
променят и да пренареждат желанията си.

До 22.07.2019 г. включително, става записването на приетите ученици на
втори етап на класиране.

От 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. е срокът за подаване на документи за
участие в трети етап на класиране.

До 31.07.2019 г. включително, е записването на приетите ученици на трети
етап на класиране.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close