Местна власт

От 2 на 4 месеца е удължен срокът за ремонт на покрива на хотел „Соколица“

Срокът за ремонт на компрометирания покрив на хотел „Соколица“, част от който падна зрелищно на 10 юли т. г., е удължен от два на четири месеца, съобщиха от пресцентъра на Община Смолян. На следващия ден кметът Мелемов изпрати комисия от дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” начело с ръководителя й Йордан Щонов да извърши оглед на хотел „Соколица”. Комисията препоръчала на кмета да задължи собственика на хотела – дружеството в ликвидация „Соколица – Смолян” ЕАД, да възстанови покривната конструкция.

Кметът Мелемов изпратил констативния протокол на комисията до синдика на дружеството в ликвидация Мария Шукерова, която в законовия седемдневен срок е възразила като помолила срокът да бъде удължен на четири месеца. Според Шукерова следва да се направят извънредни разходи за които ще е необходимо решение на съда по несъстоятелността. Процедурата по отпускане на средства от кредиторите не би могла да се осъществи в рамките на два месеца, посочила Шукерова.

Кметът Николай Мелемов приел изложените мотиви на синдика и издал на 31 юли т.г. заповед в четиримесечен срок дружеството в ликвидация да поправи и заздрави сградата. Срокът изтича в края на м. ноември.

„Соколица“ е знаков хотел от времето на социализма и е сред най-високите сгради в Смолян. Падналата част от терасата до покрива е известна като „Нулата“, защото на това място надморската височина е точно 1000 метра. Хотелът бе купен от бизнесмена Захари Шумков с кредит, но поради необслужването му Българо-американската кредитна банка наложи възбрана върху хотел „Соколица“, а дружеството-собственик е в процедура по несъстоятелност.

Advertisement
Back to top button
Close