ОБЯВИ

Обява на ПК “Единство” – Девин за продажба на имот в с. Грохотно

Потребителна кооперация “Единство”
гр. Девин, ул.Освобождение №23
Обява №1

На основание т. 7 от Решение на общото събрание на ПК “Единство” – гр. Девин прието с протокол от 27.08.2020 г. и Решение №1, 2 на УС на ПК “Единство” – гр. Девин с протокол №1/13.04.2021 г.

Обявявам:
търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 17.05.2021 г. от 16:00 ч. в кабинета на председателя на ПК “Единство” – гр. Девин за обект:

– УПИ V, в кв 17 по плана на с.Грохотно, община Девин, обл. Смолян с обща площ 480 кв. м. ведно с построената върху имота масивна търговска сграда със застроена площ от 287 кв. м. състояща се от един избен етаж и два търговски етажа.
– Първоначална пазарна цена на УПИ V и сградата 226,584.51 с 20% ДДС
– Депозит за участие в търга в размер на 10% от пазарната цена да се внесе до 12:00 ч. на 17.05.2021г. по банков път по сметката на ПК “Единство” – гр. Девин, в банка ДСК ЕАД – гр. Девин, IBAN: BG33 STSA 9300 152 00 132 61, BIC: STSA BGSF
За Управителния съвет :
Председател: М.Кисьова

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close