ОБЯВИ

Обява на ПК “Единство” – Девин за продажба на имот в с. Буйново

Потребителна кооперация “Единство”
гр. Девин, ул.Освобождение №23
Обява №2

На основание т.7 от Решение на общото събрание на ПК “Единство” – гр. Девин прието с протокол от 27.08.2020г. и Решение №1, 2 на УС на ПК “Единство” – гр. Девин с протокол №1/13.04.2021г.

Обявявам:
Търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 18.05.2021 г. от 16:00 ч. в кабинета на председателя на ПК “Единство” – гр. Девин за обект:

Поземлен имот с ПЛ.СН №177 в парцел V кв.31 ведно с построената масивна сграда, фурна на един етаж с площ от 165 кв. м. по ЗРП на с. Буйново, община Борино, област Смолян.
– Първоначална пазарна цена на поземлен имот с ПЛ.СН №177 в парцел V кв.31 – 35 248.14 с 20% ДДС
– Депозит за участие в търга се внася до 12:00 ч. на 18.05.2021 г. в касата на кооперацията ,който е в размер на 10% от пазарната цена.
За Управителния съвет:
Председател: М.Кисьова

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close