НОВИНИ

Обучително пътуване на 15 потенциални бенефициенти и 5 представители на община Рудозем ще се проведе в Солун през октомври

В периода 7-8 октомври 2019 година в град Солун ще се проведе обучително пътуване на 15 потенциални бенефициенти и 5 представители на община Рудозем. Ще бъдат проведени редица срещи с представители на всички партньори, както и ще бъдат посетени създадени структури в рамките на проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“, с акроним „Growing Social“, където партньор от българска страна е и община Рудозем.

В рамките на пътуването ще се проведе и среща на екипа по проекта, на която ще бъде обсъдено предложено удължаване на проекта с 6 месеца и край на проекта 30 април 2020 година.

Проектът „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“ в община Рудозем се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната идея на проекта е насърчаване на социалното предприемачество като модел за местно развитие и има за цел създаване на механизми за подкрепа на заинтересованите страни и стартиращи социални предприемачи в трансграничния район, предоставяйки възможност на млади безработни лица да навлязат на пазара на труда и същевременно да имат положително социално въздействие върху тяхната работа.

Разпространението на добри практики ще бъде постигнато чрез разработването на ръководства за добри практики, наръчници за нови социални предприемачи и успешен разговор с оратори от страната и чужбина, които ще споделят и обсъдят своите разкази и ще общуват с участниците. Освен това проектът насърчава трансфера на знания и изграждането на капацитет както на бенефициентите по проекта, така и на заинтересованите страни и новите социални предприемачи чрез семинари, работни срещи и учебни посещения, като гореописаното.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close